Az európai értékek valódi védelméhez kötelező erejű mechanizmust kér a Parlament 

Sajtóközlemény 
 
 
  • A képviselők állásfoglalásban sürgetik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok egyetemes védelmét  
  • Az EU-nak nincsenek megfelelő strukturális eszközei az alapértékek erodálásával szemben 
  • A parlamenti javaslat egyszerre jelentene megelőzést és kiigazitást 
Az EP a Bizottság válaszát várja az átfogó, éves ellenőrzési mechanizmusra vonatkozó javaslatról ©AdobeStock_Sergign  

Olyan éves országspecifikus ajánlásokra van szükség, amelyek elindíthaják az uniós jogállamisági mechanizmust és a kötelezettségszegési eljárást, vagy költségvetési szankciókhoz vezethetnek.

Az Európai Parlament szerdán 521 szavazattal, 152 ellenében és 21 tartózkodás mellett olyan uniós mechanizmus létrehozásáról fogadott el állásfoglalást, amely a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat védené és erősítené.


Hatékony mechanizmusra van szükség

Az állásfoglalás külön kiemeli, hogy a képviselők aggályosnak tartják az autokratikus és illiberális tendenciák erősödését és megszilárdulását, amit tovább súlyosbít a koronavírus-járvány, és számos tagországban a korrupció, a dezinformáció és az állam foglyul ejtése. Az állásfoglalás azt is megállapítja, hogy az Uniónak nincsenek megfelelő eszközei ahhoz, hogy kezelni tudja alapértékeinek „példátlan és egyre súlyosbodó válságát”. Ezt az is jelzi, hogy a Tanács eddig képtelen volt érdemi előrelépésre az EU-Szerződés 7. cikke szerinti, folyamatban levő eljárásokban,  így a különutas politika zavartalanul folytatódhatott.


A képviselők tényeken alapuló mechanizmust állítanának fel annak érdekében, hogy az Unió a Szerződés 2. cikkében foglalt értékek felhígulásával szemben valóban meg tudja védeni jogrendjét, polgárainak alapvető jogait és nemzetközi hitelét,. A mechanizmus minden tagállamra nézve egyenlő mérce szerint, tisztességes és pártatlan módon, mindamellett a szubszidiaritás és az arányosság elvét mindenkor tiszteletben tartva működne.


Intézményközi megállapodás az uniós értékek érvényre jutását évente megvizsgáló ciklusról

Az országspecifikus ajánlásokon alapuló új „éves ellenőrzési ciklusnak” egyszerre kell gondoskodnia a jogsértések megelőzéséről és orvoslásáról. Határidőkhöz és célok teljesítéséhez kötött, konkrét intézkedéseket kell emellett megjelölni, igazodva többek között a 7. cikk szerinti eljárásokhoz, a kötelezettségszegési eljárásokhoz és a költségvetésre vonatkozó jogállamisági feltételrendszerhez (amint az hatályba lép). A Parlament által javasolt mechanizmus a meglévő eszközöket, így többek között a jogállamiságról szóló bizottsági jelentéseket fogná egységbe, és azok helyébe lépne.


Michal Šimečka (Renew, Szlovákia)

„A javaslatunkban szereplő megoldás egyetlen éves ellenőrzési ciklus formájában váltaná fel és egészítené ki azokat az eszközöket, amelyek eddig hatástalannak bizonyultak. A feltárt súlyos hiányosságok kezelésének elmulasztása így konkrét korrekciós intézkedéseket vonna maga után, amelyek – különösen a majdani költségvetési feltételrendszerhez kötve – hatékonyabbak lennének a jelenlegi inkoherens eljárásoknál. Ha a három intézménynek sikerülne megállapodásra jutni, azzal egyértelmű jelét adnák annak, hogy az Európai Unió komolyan veszi alkotmányos alapjainak védelmét” – nyilatkozta a jelentéstevő.

A hétfői vita magyar felszólalói

Donáth Anna (Renew)

Dobrev Klára (S&D)


A következő lépések

Most a Bizottságon a sor, hogy az állásfoglalás alapján javaslatot készítsen.


Háttér

Az Európai Parlament 2016 óta sürgeti, hogy legyen egy állandó mechanizmus a demokrácia és a jogállamiság védelmére. A képviselők 2018 óta azt is többször kifejezésre juttatták, hogy az új eszközt az Európai Unió költségvetésének védelméhez kell kötni arra az esetre, ha egy tagállamban módszeresen sérülne a jogállamiság. A képviselők többször hivatkoztak az európai szemeszter intézményére mint hasznos meglévő kiindulási alapra.