A Parlament döntésével kötelező érvényű európai jogszabállyá vált a jogállamisági feltételrendszer 

Sajtóközlemény 
Plenáris ülés 
 
 
  • a jogállamiságot megsértő uniós kormányok az európai pénzek elvesztését kockáztatják 
  • a képviselők elérték, hogy megelőző hatású legyen a jogszabály, és azt a rendszerszintű jogsértésekre is alkalmazzák 
  • a jogszabály 2021. január elsejétől hatályos 

A Parlament szerdán jóváhagyta a rendeletet, amely az uniós források védelmét szolgálja a jogállamiságot torzító kormányok visszaéléseivel szemben.

Az új rendelet értelmében az uniós kifizetések visszatarthatók azoktól az országoktól, ahol az uniós források kezelése kapcsán bebizonyosodik a jogállamiság megsértése. Ugyanakkor az Unió garantálja, hogy a számlát nem a végső kedvezményezettek állják.

 „Megcsináltuk! Most már ez a törvény, és ezen nem változtat semmilyen egyoldalú nyilatkozat. A feltételrendszer segítségével mostantól megvizsgálhatjuk azokat a kétes törekvéseket, amelyek az Unió értékeivel ellentétes célokra szánnák az uniós forrásokat" - mondta Petri Sarvamaa finn néppárti társ-jelentéstevő.

„A Parlament bebiztosította, hogy minden lényeges elem a rendelet részévé váljon, és hogy a szöveg ép maradjon. Elvárjuk, hogy a Szerződések őrének szerepét betöltő Bizottság 2021. január elsejétől elkezdje a rendelet független végrehajtását. Az európai polgárok is ezt várják el" - tette hozzá a képviselő.

„Az Unió nem egy à la carte étterem, ahol megtarthatjuk a jogainkat akkor is, ha a kötelességeinknek nem teszünk eleget. Egy közös értékeken alapuló közösségről van szó, a közös értékek fenntartása pedig a tagállamoknak és a polgároknak egyaránt feladata. Az uniós költségvetést a jogállamiság tiszteletben tartásához kötő, ma elfogadott mechanizmus a Parlament kiemelkedő sikere" - fogalmazott Eider Gardiazabal Rubial spanyol szocialista társ-jelentéstevő.

„A Parlament gondoskodott róla, hogy a rendelet értelmében kiszabható büntetések közvetlenül a kormányokat, és ne a végső kedvezményezetteket sújtsák. A diákokat, kutatókat, vállalatokat és civil szervezeteket nem érinti az uniós szankció, hiszen biztonsági hálóval védjük őket" - tette hozzá a képviselő.


Hogyan működik?


Miután a Bizottság megállapítja a jogsértést, javasolja, hogy az adott tagállam kormánya ellen indítsák el a feltételrendszerhez kapcsolódó eljárást, ezt követően pedig vágják meg vagy fagyasszák be a tagállamnak az uniós költségvetésből járó forrásokat.


A Tanácsnak ezt követően egy hónap (kivételes esetben három hónap) áll rendelkezésére, hogy minősített többséggel - azaz a tagállamok leglább 55 százalékának a szavazatával úgy, hogy a szavazatok az Unió lakosságának 65 százalákát képviseljék - szavazzon a javasolt intézkedésekről.

A képviselők elérték, hogy az uniós intézményi döntési mechanizmus időtartamát 12-13 hónapról 7-9 hónapra rövidítsék.

A jogszabály egyszeri és rendszerszintű jogsértésre egyaránt vonatkozik

A Parlamentnek köszönhetően az új jogszabály nem csak akkor érvényes, amikor például korrupció vagy csalás révén konkrétan visszaélnek az uniós forrásokkal. A jogszabály akkor is alkalmazható, ha a minden tagállam által tiszteletben tartandó alapvető jogok - például a demokrácia vagy az igazságszolgáltatás függetlensége - rendszerszintűen sérülnek és ennek hatása van - vagy hatása lehet - az uniós források kezelésére.

A képviselők a tárgyalások során elérték, hogy egy külön részben példákkal egyértelműsítsék az elképzelhető jogsértéseket. A példák között többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét érő fenyegetés, az önkényes vagy jogszerűtlen határozatok kijavításának hiánya, és a jogorvoslat korlátozása szerepel.

Védelem a végső kedvezményezetteknek


A jogszabály megoldást talált arra, hogy ne az uniós támogatásokra számító vagy azoktól függő végső kedvezményezettek szenvedjék meg kormányaik jogsértéseinek következményeit. A támogatást elnyert diákok, gazdálkodók vagy civil szervezetek panasszal élhetnek a Bizottság erre a célra felállított weboldalán, ahol segítséget kapnak ahhoz, hogy hozzájussanak a számukra megítélt összeghez.


A Bizottság arra is jogosítványt kapott, hogy az adott tagállamnak járó támogatás soron következő részletének csökkentésével kiigazítsa a tagállamnak járó kifizetéseket.

A következő lépések

A Parlamentben ma elfogadott és ezáltal törvényi erőre emelkedett új rendelet minden, 2021. január elsejétől az Unió és a tagállamok közös kezelésében álló forrásra érvényes.

A Parlament a rendelet elfogadása mellett egy állásfoglalásról is szavaz, amelyben ajánlásokat fogalmaz meg a Tanács és a Bizottság számára a feltételrendszerről szóló rendelet alkalmazásával kapcsolatban. Az állásfoglalás tervezete itt olvasható.

Az Európai Tanács legutóbbi ülésének következtetéseiről, a többéves költségvetésről, az új saját forrásokról és a jogállamisági feltételrendszerről közösen megrendezett szerdai vita magyar felszólalói:

Gyöngyösi Márton (független)

Cseh Katalin (Renew)