Konferencia Európa jövőjéről: indul az európaiak részvételével zajló vitasorozat 

Sajtóközlemény 
Plenáris ülés 
 
 
António Costa, David Sassoli és Ursula von der Leyen aláírta az Európa jövőjéről indított konferenciáról szóló nyilatkozatot  

A Parlament, a Tanács és a Bizottság vezetői ma aláírták az Európa jövőjéről szóló konferenciáról szóló közös nyilatkozatot, útjára indítva az európaiak bevonásával zajló vitasorozatot.

David Sassoli, az Európai Parlament elnöke, a Tanácsot képviselő António Costa portugál miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ezzel teret nyitott annak, hogy az érdeklődők Európa minden szegletében kifejthessék elképzeléseiket Európa jövőjének alakításáról.


Sassoli elnök kijelentette: „A mai nap új kezdetet jelent az Európai Unió és minden európai számára. Az Európa jövőjéről szóló konferencia a működő európai demokráciát szolgáló közös projektként egyedülálló lehetőséget kínál minden európainak és a civil társadalomnak arra, hogy bekapcsolódhasson Európa jövőjének alakításába. Mindenkit arra kérünk, hogy véleménye kinyilvánításával vegyen részt a jövő Európájának, mindannyiunk Európájának felépítésében.”


Costa miniszterelnök hozzátette: „Az Európa jövőjéről szóló konferencia összehívásával a jövőbe vetett bizalom és remény üzenetével fordulunk az európaiakhoz. Bízunk abban, hogy felül fogunk kerekedni a világjárványon és a válságon. Reméljük, hogy együtt egy méltányos, zöld és digitális jövőt építünk Európa számára.”


Ursula von der Leyen elnök közös munkára kért: „A mai napon minden európai polgárt cselekvésre kérünk. Osszák meg velünk, hogy milyen Európában szeretnének élni, aztán pedig vegyenek részt a tervezésben és az építkezésben. Egyértelműek az európaiak elvárásai: hozzá szeretnének szólni Európa jövőjéhez, az életüket befolyásoló ügyekhez. Mi is ugyanilyen egyértelműen ígérjük: meg fogjuk hallgatni őket, és teszünk is a célok megvalósításáért.”


A konferencia célja, hogy nagyobb szerepet adjon az európaiaknak az Unió jövőbeli szakpolitikáinak és céljanak alakításában, és növelje az Unió gazdasági és egészségügyi ellenállóképességét. Az európaiak a számukra fontos, mindennapi életüket befolyásoló ügyeket egy új, nyilvános fórumon nyílt, befogadó, átlátható és strukturált beszélgetések keretében vitathatják majd meg.


Az együttes nyilatkozat a konferencia lehetséges témáira is kitér. Az egészségügy mellett megemlíti az éghajlatváltozást, a társadalmi méltányosságot, a digitális transzformációt, az Unió világban betöltött szerepét, valamint az Uniót irányító demokratikus folyamatok megerősítésének módját. A felsorolt témák egybevágnak az Unió átfogó fő célkitűzéseivel és az európai közvélemény által felvetett kérdésekkel. A konferencia elé kerülő témákról a végső szót ugyanakkor a résztvevő európaiak mondják majd ki.

A következő lépések

A konferencia a három intézmény fennhatósága alatt fog működni, és azt az intézmények elnökei képviselik majd. Hamarosan feláll a végrehajtó testület, amelyben a három intézmény egyenlő arányban képviselteti magát, és amelyben a nemzeti parlamentek megfigyelői státuszt kapnak. A végrehajtó testület felügyeli majd a konferencia munkáját, készíti elő a konferencia plenáris üléseit, beleértve az európaiak észrevételeit és azok nyomon követését.


Háttér

Az együttes nyilatkozat meghatározza a konferencia hatókörét, struktúráját, célkitűzéseit és elveit. Az európaiakat a középpontbe helyező rendezvényekhez biztosít keretet, amelyeket minden szinten a civil társadalom és az érdekelt felek bevonásával, a nemzeti és regionális parlamentekkel, a Régiók Bizottságával, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, a szociális partnerekkel és a tudomány képviselőivel együttműködésben kell megszervezni. Ezen szereplők részvétele elengedhetetlen a legszélesebb körű tájékoztatás és képviselet biztosításához.


A konferencia különböző fórumokon zajlik majd, részben digitális formában, illetve ha erre lehetőség van, a koronavírus-szabályok betartása mellett személyes találkozók keretében is. Az európaiak és az érdekeltek interaktív többnyelvű digitális platformon oszthatják majd meg elképzeléseiket, vehetnek részt rendezvényeken, és kaphatnak segítséget rendezvények szervezéséhez.


A platformnak és a konferencia égisze alatt szervezett rendezvényeknek a befogadás, a nyitottság és az átláthatóság elvén kell alapulniuk, tiszteletben tartva a magánélet védelmét és az uniós adatvédelmi szabályokat. Az európai szinten szervezett vitacsoportok üléseit a tervek szerint közvetíteni fogják, és minden online beadványt közzé kell tenni.


A konferencia végső célja, hogy munkája végeztével olyan tanulságokat vonjon le, amelyek iránymutatásul szolgálhatnak Európa jövőjével kapcsolatban.

Kapcsolatok: