Jogállamiság: a Parlament bíróság elé készül vinni a Bizottságot  

Sajtóközlemény 
Plenáris ülés 
 
 
  • Egyre inkább fennáll a veszélye, hogy egyes tagállamok visszaélnek az uniós költségvetéssel  
  • A képviselők arra kérik a Bizottságot, hogy gyorsan kezdje el alkalmazni a jogállamisági rendeletet  
  • A Parlament felkészül egy esetleges bírósági eljárásra  

A képviselők utasították a Parlament elnökét, hogy két héten belül a jogállamiság feltételrendszeréről szóló rendelet szerinti kötelessége teljesítésére szólítsa fel a Bizottságot.

A csütörtökön 506 szavazattal, 150 ellenszavazat és 28 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban a képviselők rámutatnak, hogy az uniós költségvetést védő új feltételrendszer már idén január elsején hatályba lépett, és a helyreállítási alapokra is vonatkozik. A Bizottság ennek ellenére az új szabályok alapján még semmilyen lépést nem kezdeményezett, és nem tartotta tiszteletben azt a június elsejei határidőt sem, amelyet a Parlament a rendelet alkalmazásáról szóló útmutató elkészítésére a március 25-i állásfoglalásában meghatározott. „Ez elegendő alapot jelent a Bizottság elleni jogi fellépéshez az EUMSZ 265. cikke értelmében", jelenti ki a Parlament.

Egyre inkább fennáll a veszélye annak, hogy egyes tagállamok visszaélnek az uniós költségvetéssel, és közben a jogállamiság helyzete is romlik, hangsúlyozzák a képviselők. Ezért arra utasítják a Parlament elnökét, David Sassolit, hogy két héten belül szólítsa fel a Bizottságot: az „tegyen eleget az e rendelet szerinti kötelezettségeinek". A felkészülés érdekében „a Parlamentnek [...] azonnal meg kell kezdenie az EUMSZ 265. cikke szerinti, a Bizottság elleni esetleges bírósági eljárásokhoz szükséges előkészületeket".

A képviselők sürgetik a Bizottságot, hogy gyorsan reagáljon a jogállamiság elveinek egyes tagállamokban tapasztalható súlyos megsértésére, mert az komoly veszélyt jelent az uniós források tisztességes, jogszerű és pártatlan elosztására. A Bizottságnak az összes rendelkezésére álló eszközt – többek között az uniós szerződés 7. cikkében szereplő eljárást, a jogállamisági feltételrendszert és a kötelezettségszegési eljárásokat – be kell vetnie annak érdekében, hogy kezelni tudja a demokrácia és az alapvető jogok tartós megsértését, beleértve a média szabadsága és az újságírók, valamint az egyesülési és a gyülekezési szabadság elleni támadásokat is.

A vita magyar felszólalói

Cseh Katalin (Renew)

Kósa Ádám (független)

Háttér

A költségvetési kifizetéseket egy jogállamiságra vonatkozó feltételrendszer teljesítéséhez kötő mechanizmus 2021. január elsején lépett életbe. Azonban az új szabályok alapján eddig még semmilyen eljárás nem indult. Az Európai Tanács arra kérte a Bizottságot, hogy halassza el a jogszabály alkalmazását addig, amíg két tagállam (Magyarország és Lengyelország) az Európai Bíróság elé nem viszi a jogszabályok ügyét (ez 2021. március 21-én megtörtént), és amíg a Bizottság ki nem dolgozza a jogszabály alkalmazására vonatkozó külön útmutatóját.

Egy 2021 márciusában elfogadott állásfoglalásban a Parlament megismételte, hogy az Európai Tanácsnak a mechanizmusra vonatkozó következtetései nem bírnak törvényi erővel, és a Bizottság számára június elsejét tűzte ki az iránymutatások elfogadásának határidejeként. A képviselők arra is kérték a Bizottságot, hogy egyeztessen a Parlamenttel az útmutató elfogadása előtt. A Bizottság egy május 26-i szakbizottsági ülésen jelezte, hogy június első felében kíván egyeztetni a képviselőkkel.