Egészségügyi unió: jobb betegségmegelőzés és határon átnyúló együttműködés 

Sajtóközlemény 
 
 
  • A javaslatcsomag az új, modernebb uniós egészségbiztonsági rendszer egyik eleme 
  • Szorosabb együttműködést az egészségügyi szervek és határ menti régiók között 
  • Nagyobb átláthatóságot az uniós egészségügyi közbeszerzésekben  
A képviselők támogatják az ECDC hatáskörének bővítését © Jonathan NACKSTRAND / AFP  

A Parlament elfogadta tárgyalási álláspontját az EU betegségmegelőzési és járványügyi rendszerének megerősítéséről és a határokon át terjedő egészségügyi veszélyek közös kezeléséről.

A Parlament 598 szavazattal, 84ellenében és 13 tartózkodás mellett elfogadta az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) hatáskörének kiterjesztésére irányuló javaslatot. A képviselők fontosnak tartják, hogy az uniós tagállamok nemzeti készültségi és reagálási terveket dolgozzanak ki, valamint naprakész, összehasonlítható és jó minőségű járványügyi adatokkal szolgáljanak. Emellett biztosítani kívánják, hogy az ECDC megbízatása a fertőző betegségeken túl a legfontosabb nem fertőző betegségekre is kiterjedjen, például a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, a légzőszervi betegségekre, a rákra, a cukorbetegségre és a mentális betegségekre.

Egy másik javaslat arra vonatkozik, hogy az Unió a jövőben miként előzhetné meg a határokon át terjedő egészségügyi válságok kialakulását és hogyan készülhetne fel jobban azokra. A javaslatot 594 szavazattal, 85 ellenében és 16 tartózkodás mellett fogadta el a Ház. A koronavírus-járvány rávilágított arra, hogy a tagállamoknak – különösen a határ menti régióknak – hatékonyabban kell együttműködnie, hangsúlyozzák a képviselők. A Parlament ezenkívül az uniós közbeszerzések eljárásainak egyértelműsítését és átláthatóságának javítását is szorgalmazza.

A hétfői két vitában (első rész, második rész) nem szólalt fel magyar képviselő.

A jelentéstevők szerint

Joanna Kopcińska (ECR, Lengyelország) jelentéstevő a következőket mondta ezzel kapcsolatban: „Javaslatainkkal javítani szeretnénk az együttműködést, valamint az adatok, az ismeretek és a bevált gyakorlatok cseréjét a tagállamok, a Bizottság, a Közegészségügyi Bizottság és az ECDC között. Ezáltal jobban fel lehetne készülni az egészségügyi szükséghelyzetekre, és jobban össze lehetne hangolni az ellenlépéseket. Megállapodtunk arról is, hogy több adatelemzést és a járványügyi modellezést kell végeznünk ahhoz, hogy szélesebb körű epidemiológiai adatgyűjtéssel és -feldolgozással segíthessük a tagállamokat a járványok megfékezésében. Mindeközben tiszteletben tartjuk az egészségvédelem területén a tagállamokat megillető kulcsfontosságú hatásköröket.”

„Az európai szakpolitikákban, valamint a válságokra való felkészülést és reagálást szolgáló rendszereinkben mindenütt az „Egy az egészség” koncepciót kell követnünk. A Covid19-válság kapcsán jól láthattuk, hogy egy népegészségügyi probléma az európai társadalom valamennyi részének működésére kihat” – jelentette ki Véronique Trillet-Lenoir jelentéstevő (Renew, Franciaország). „Teljes mértékben támogatom, hogy a gyógyszereknél a közös beszerzés legyen a norma. A tagállamok pedig eredményesebben tudnának tárgyalni a gyógyszercégekkel, ha közös álláspontot képviselve ülnének tárgyalóasztalhoz” – tette hozzá.

A következő lépés

A Parlament tárgyalói most a tagállamok képviselőivel ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy megállapodjanak a jogszabályok végső formájáról.

Háttér

Az európai egészségügyi unió kiépítésének részeként a Bizottság 2020. november 11-én új egészségbiztonsági keretre tett javaslatot a koronavírus elleni küzdelem tapasztalatai alapján. E csomag részét képezi a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló rendelettervezet és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ hatáskörének kiterjesztéséről szóló javaslat is.