Minősüljön Európa-szerte bűncselekménynek a nemi alapon elkövetett erőszak, kérik a képviselők  

Sajtóközlemény 
 
 
  • Legyen az uniós jogban új bűncselekményi tétel a nemen alapuló erőszak 
  • Heti ötven nő hal meg családon belüli erőszak miatt az EU-ban  
A Parlament uniós szinten is bűncselekménynek minősítené a nemen alapuló erőszakot © Dominique FAGET / AFP  

Kezeljék az online vagy a valós világban történő, nemen alapuló erőszakot az Unióban „különösen súlyos bűncselekmény[ként]", ami ellen közös normákkal kell küzdeni, kéri a Parlament.

A Parlament csütörtökön 427 szavazattal, 119 ellenszavazat és 140 tartózkodás mellett elfogadott jogalkotási kezdeményezésében jogszabályokat és szakpolitikai lépéseket vár a nemen alapuló (nők és lányok, de LMBTIQ+ emberek ellen is irányuló) erőszak és megkülönböztetés minden formája ellen, történjen az az interneten vagy a valós világban. Felkérik a Bizottságot, hogy a nemen alapuló erőszakot új területként vegye fel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 83. cikk 1. bekezdése alatt felsorolt bűncselekményi tényállások közé, ahol olyan, közösen kezelendő egyéb bűncselekmények szerepelnek már, mint az emberkereskedelem, a tiltott drog- és fegyverkereskedelem, a számítógépes bűnözés és a terrorizmus.

Ez a besorolás megteremtené a jogi alapot egy áldozatközpontú uniós irányelv számára, amely az Isztambuli egyezményben lefektetett és egyéb nemzetközi normákon alapszik. Ennek az alábbi elemeket kellene tartalmaznia:

  • megelőző intézkedéseket, többek között lányoknak és fiúkra egyaránt szánt, a nemek közötti egyenlőség szempontját figyelembe vevő oktatási programokat;
  • támogatást, valamint védelmi és jóvátételi intézkedéseket az áldozatok számára;
  • a nemi alapú erőszak valamennyi formája - beleértve az LMBTIQ+ személyek ellen elkövetett erőszakot - elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket;
  • a bűnüldözésre vonatkozó minimumszabályokat;
  • a tagállamok azon kötelezettségét, hogy biztosítsák: nemi alapú erőszak esetén a gyermekek feletti felügyeleti és láthatási jogok kellő figyelmet kapnak; és
  • a tagállamok közötti együttműködést, valamint a bevált gyakorlatok, az információ és a szakértelem cseréjét biztosító intézkedéseket.

Nőgyilkosság

A képviselők a nők és lányok ellen irányuló erőszak legszélsőségesebb formájaként ítélik el a nőgyilkosságot, és kiemelik: a nők megfosztása a biztonságos és legális terhességmegszakítástól szintén a nemen alapuló erőszak egyik formája. Rámutatnak a nemen alapuló erőszak számos káros egyéni, társadalmi és gazdasági hatására, és kiemelik: a járvány csak rontott a helyzeten. Az áldozatok nem bíznak a bűnüldöző hatóságokban és az igazságügyi szervekben, ez pedig jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy számos esetet nem jelentenek, jegyzik meg a képviselők.

A szerdai vitában nem szólalt fel magyar képviselő.

A jelentéstevők szerint

„A Parlament bátor lépéseket vár a nemen alapuló erőszak ellen - nem pusztán az egész Unióra kiterjedő jogalkotás, hanem a nőotthonoknak, a bűnüldöző hatóságoknak és a feminista oktatásnak nyújtandó nagyobb támogatás formájában is. A jelentés leszögezi, hogy a szexuális és reprodukciós jogok, például az abortuszhoz való jog kulcsfontosságúak, és hogy nem csak nők, hanem LMBTIQ-emberek is áldozatul eshetnek nemen alapuló erőszaknak, hiszen az erőszaknak ez a formája a nemek közötti egyenlőtlenségen és patriarchális sztereotípiákon alapul" - mondta Malik Björk (The Left, Svédország) társjelentéstevő.

„A Parlament egyértelműen fogalmaz: több és jobb eszközre van szükségünk a nemen alapuló erőszak ellen. Ezért közös definíciókat, normákat és minimum büntetési tételeket szorgalmazunk az egész Unióban. Ideje, hogy a nemen alapuló erőszak is felkerüljön a bűncselekmények uniós listájára, és hogy a Bizottság beterjesszen egy átfogó és mindenre kiterjedő irányelvet, amely az egyik legsúlyosabb és az emberiség története során legmakacsabbul fennmaradó emberi jogi sérelemmel foglalkozik" - tette hozzá Diana Riba i Giner (Zöldek/EFA, Spanyolország) társjelentéstevő.

Háttér

Az EU-ban a nők egyharmada tapasztalt már fizikai és/vagy szexuális erőszakot. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) szerint Európában hetente mintegy 50 nő veszíti életét családon belüli erőszak következtében (ez a szám az EU-ban 14), és a képesítést igénylő beosztásokban vagy felső vezetői munkakörökben dolgozó nők 75%-a már átélt szexuális zaklatást.

A következő lépések

Szerdai évértékelő beszédében a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a Parlamentben ígéretet tett arra, hogy az év végéig törvényjavaslatot terjeszt be a nők ellen elkövetett erőszak ellen. A javaslat az internetre és a valós világot egyaránt lefedi, és a megelőzésre, a védelemre és a hatékony bűnüldözésre is kiterjed majd.