Lengyelország: nem halhatnak meg többen a szigorú abortuszszabályok miatt 

Sajtóközlemény 
 
 
  • A képviselők ismét elítélik az illegitim lengyel alkotmánybíróság döntését, amely szinte teljesen betiltotta a művi terhességmegszakítást 
  • Ez újabb példája annak, hogy az igazságszolgáltatás a politika csapdájába esett, a lengyel jogállamiság pedig összeomlott  
  • Segíteni kell a lengyel nőknek abban, hogy más tagállamokban szüntettethessék meg a terhességüket 
Tiltakozók a lengyel alkotmánybíróság abortuszra vonatkozó döntésének első évfordulóján ©Wojtek RADWANSKI / AFP  

Egy évvel a lengyel alkotmánybírósági döntés után a képviselők felszólítják a lengyel kormányt, hogy vonja vissza a nők életét veszélybe sodró döntést a terhességmegszakítás betiltásáról.

Szeptemberben egy 30 éves lengyel nő halt meg szeptikus sokkban amiatt, mert orvosai nem végezték el rajta az esetében életmentő abortuszt, ehelyett a lengyelországi terhességmegszakításokat korlátozó törvény miatt inkább a magzat elhalására vártak. A csütörtökön 373 szavazattal, 124 ellenszavazat és 55 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban a képviselők felszólítják a lengyel kormányt, hogy garantálja: több nő nem hal meg Lengyelországban a korlátozó törvény miatt.

Biztosítani kell a hozzáférést a biztonságos, törvényes és ingyenes abortuszhoz

A képviselők ismételten határozottan elítélik az illegitim alkotmánybíróság 2020. október 22-i ítéletét, amely szinte teljes mértékben tiltja az abortuszt és ezzel nők egészségét és életét teszi kockára. A Parlament felszólítja a lengyel kormányt, hogy gyorsan és teljes körűen garantálja az abortuszszolgáltatásokhoz való hozzáférést minden nő számára.

A képviselők sajnálatukat fejezik ki, hogy a korlátozó jogszabály miatt a lengyel nőknek nem biztonságos abortuszhoz kell folyamodniuk, külföldön kell elvégeztetniük a terhességmegszakítást, vagy akaratuk ellenére ki kell hordaniuk a terhességüket többek között akkor is, amikor a magzat halálosan vagy súlyosan károsodott. A Parlament ezért felszólítja a tagállamokat, hogy hatékonyabban működjenek együtt a külföldön elvégzendő terhességmegszakítás biztosításában, például úgy, hogy a nemzeti egészségügyi rendszereken belül ingyenes és biztonságos abortuszt biztosítanak a lengyel nőknek.

A lengyelországi helyzet tovább romlik

A Parlament elítéli, hogy a lengyelországi női emberi-jog védők egyre ellenségesebb és erőszakosabb környezetben kénytelenek dolgozni. A Parlament kéri a lengyel hatóságokat, hogy biztosítsák ezen jogvédők nyilvános véleménynyilvánításhoz való jogát és azt, hogy a véleménynyilvánítás miatt egyikőjüknek se kelljen tartania a következményektől vagy félnie a fenyegetésektől akkor sem, ha a kormány álláspontjával ellentétes véleményt fogalmaznak meg. A képviselők azt is határozottan elítélik, hogy a bűnüldöző hatóságok túlzott és aránytalan mértékű erőszakot alkalmaznak a tüntetőkkel, köztük aktivistákkal és nőjogi szervezetekkel szemben, és felszólítják a lengyel hatóságokat, hogy vonják felelősségre a tüntetőket megtámadókat.

Az állásfoglalásban leszögezik: abortuszról szóló ítélet újabb példája a jogállamiság rendszerszintű összeomlásának Lengyelországban, és annak, hogy a politika rátelepedett az igazságszolgáltatásra. A képviselők ezért felkérik a Tanácsot, hogy ezt az ügyet is vegye fel a lengyelországi jogállamiság állapotával kapcsolatos vizsgálat témái közé.

Az október 20-i vitában a magyar képviselők közül Hidvéghi Balázs (független) szólalt fel.

Háttér

2020. október 22-én a lengyel alkotmánybíróság úgy döntött, hogy a terhességmegszakítás feltételeiről szóló1993. évi törvény alkotmányellenes. A döntés a terhesség megszakítását csak azokban az esetekben engedélyezi, amikor a születés előtti vizsgálat vagy más orvosi megfontolás súlyos és visszafordíthatatlan magzati károsodás vagy a magzat életét fenyegető gyógyíthatatlan betegség nagy valószínűségére utalt. A döntés azonban gyakorlatilag teljes abortusztilalmat jelent, mivel a Lengyelországban végzett legális abortuszok túlnyomó többsége a fent említett okból történt.

Az elmúlt tíz hónapban az életet és az egészséget fenyegető veszély miatt a lengyel kórházakban mindössze 300 nőn végeztek terhességmegszakítást. Az elmúlt egy évben az Abortusz Határok Nélkül 34 000 lengyelnek segített az abortuszhoz jutni, ez a szám a támogatásra szoruló lengyel nők teljes számának csak töredéke.