Lezárult az Európa jövőjéről rendezett konferencia 

Sajtóközlemény 
 
 
A polgárok és politikusok egy éves együttműködése után lezárult az Európa jövőjéről szóló konferencia ©EU 2022 – EP  

Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács az Európa-napon átvette az Unió refromájára vonatkozó végső jelentést.

Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola, a Tanács elnökségét képviselő Emmanuel Macron francia elnök, és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a vezető testület társelnökeitől átvette a konferencia végeredményét tartalmazó jelentést.


A jelentés a megbeszéléseken, vitákon és együttműködésen alapuló, egy éven át tartó, példátlan folyamat csúcspontját testesíti meg. Összesen 49 javaslatot tartalmaz az uniós intézmények számára megfogalmazott konkrét célokkal és a megvalósításukhoz szükséges 320 intézkedéssel az alábbi kilenc témakörön belül: éghajlatváltozás és környezetvédelem; egészségügy; erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás; az EU a világban; értékek és jogok, jogállamiság, biztonság; digitális átállás; európai demokrácia; migráció; oktatás, kultúra, ifjúság és sport. A javaslatok az európai polgári vitacsoportokban tett ajánlásokon, a nemzeti vitacsoportok hozzászólásain, és a többnyelvű digitális platformon összegyűjtött ötleteken alapulnak.


Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola elmondta:

„Az Európa jövőjével kapcsolatos elképzelésünk középpontjában a polgárok – különösen a fiatalok – állnak. E konferencia eredményét ők alakították ki. Az európai integráció meghatározó pillanatában vagyunk, és semmilyen változtatási javaslat előtt sem szabad meghátrálnunk. Nem szabad tartanunk attól, hogy Európa erejével éljünk, ha így jobbá tehetjük az emberek életét.”

Emmanuel Macron francia elnök szerint:

„Európa megváltozott azon válságok folyamán, amelyeket az elmúlt években mindannyian átéltünk. Folytatnunk kell fejlődésének útját, és biztosítanunk kell, hogy az Unió megfeleljen a polgárok által kifejezett törekvéseknek és elvárásoknak. Az Európa jövőjéről szóló, ma záruló konferencia egyedülálló és hatókörét tekintve példa nélküli volt, friss lélegzetvétel kontinensünk számára. Következtetései a jvaslatok igen gazdag tárházát biztosítják, amelyeket minden intézménynek meg kell vizsgálnia a saját hatáskörén belül. A Tanácsnak az elkövetkező hetekben lehetősége nyílik arra, hogy véleményt mondjon róluk. Mivel ez a konferencia most, a francia elnökség alatt ér véget, köszönetet mondok az előző elnökségeknek az elkötelezettségükért, és örömmel tovább adom a stafétát, hogy a cseh és a svéd elnökség lépjen tovább a konferencia következtetései alapján..”

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette:

„Demokrácia, béke, az egyének és a gazdaság szabadsága. Ezt képviseli Európa ma, amikor a földrészen háború dúl. E körül forog az Európa jövőjéről szóló konferencia is. Az Európai Uniónak továbbra is teljesítenie kell az uniós polgárok elvárásait. Az európaiak ma tisztán és érthetően megfogalmazták, mit várnak Európától. Itt az idő, hogy valóra váltsuk a kéréseiket.”

Az elmúlt év folyamán számos rendezvény és megbeszélés, nemzeti és európai polgári vitacsoport, plenáris ülés és a többnyelvű digitális platformon folytatott vita során a konferencia igazi, nyitott fórumként működött, ahol európaiak megbeszélhették, milyen Európában is szeretnének élni. A konferencia átlátható, befogadó és strukturált viták keretében biztosított lehetőséget arra, hogy az európai polgárok a számukra és jövőjúk szempontjából fontos ügyekről eszmecserét folytassanak.

Az Európai Parlament munkája

Az Európai Parlament az Európa jövőjéről szóló konferencia eredményéről május 4-én elfogadott állásfoglalásában üdvözölte és támogatta a konferencia következtetéseit. A képviselők tudomásul vették, hogy a javaslatok megvalósításához az Európai Unióról szóló szerződések módosítására van szükség, és felkérték az Alkotmányügyi bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatot a reformra, amely az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikke értelmében egy konvent keretében történhet.

A vezető testületben a Parlamentet képviselő társelnök, Guy Verhofstadt szerint

„A polgárok ajánlásai és a konferencia következtetései kijelölnek egy utat, ezen járva elkerülhetjük az Európai Unió eljelentéktelenedését vagy akár eltűnését. Egy új, hatékony és demokratikusabb Európa jöhet létre. Egy olyan Európa, amely független, és képes aktívan fellépni, ahogy azt polgárai egyértelműen el is várják. Nincs vesztegetnivaló időnk. Tiszteletben kell tartanunk a konferencia eredményét, és minél hamarabb végre kell hajtanunk a következtetéseit.”

A konferencia plenárisának javaslattervezetével kapcsolatos parlamenti álláspont és a témákban jelenleg zajló munka részletei ebben az összefoglalóban olvashatók.

A következő lépések

A három intézmény most – saját hatáskörén belül és a Szerződésekkel összhangban – megvizsgálja, miként lehetne hatékonyan továbblépni a megfogalmazott javaslatok alapján.

2022 őszén rendezvényen fognak visszajelzést adni a polgároknak a fejleményekről.


Háttér

Az Európa jövőjéről rendezett konferencia olyan újszerű és innovatív folyamat volt, amelynek keretében európai polgárok fogalmazhatták meg, mit várnak az Európai Uniótól. A konferencián különböző nemű, korú, társadalmi-gazdasági hátterű és/vagy iskolai végzettségű uniós polgárok vettek részt Európa legkülönfélébb pontjairól. Az európai fiataloknak ebben különösen fontos, központi szerep jutott.