EP: a feltételek teljesítéséig ne hagyják jóvá a lengyel helyreállítási tervet 

Sajtóközlemény 
 
 
  • A Parlament bírálja a Bizottságot a lengyel kormány 35,4 milliárd eurós, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből finanszírozandó tervének jóváhagyásáért  
  • Felszólítja a Tanácsot, hogy az összes feltétel teljesültéig ne hagyja jóvá a lengyel tervet 
  • Minden egyes lépést alaposan figyelemmel kell kísérni és ellenőrizni kell 

A képviselők nem találják elégségesnek a Bizottság által megfogalmazott mérföldköveket és hangsúlyozzák: az uniós értékekkel való összhang előfeltétele a helyreállítási források elérésének.

A csütörtökön 411 szavazattal, 129 ellenszavazat és 31 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban a Parlament komoly kétségeinek ad hangot amiatt, hogy a Bizottság jóváhagyta Lengyelroszág 35,4 milliárd eurós tervét a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásainak felhasználására.

A képviselők ismét felhívják a figyelmet az Európai Unióról szóló Szerződés 2. cikkében felsorolt értékek, többek között az igazságszolgáltatás függetlenségére és a jogállamiságra vonatkozó kitételek régóta tartó és folyamatos megsértésére, és sajnálatukat fejezik ki amiatt, hogy a lengyel kormány lépései miatt a források még mindig nem jutottak el a lengyel polgárokhoz.

Ne legyen kifizetés, amíg nincs garancia az uniós jog betartására és az értékek tiszteletben tartására

A képviselők megismétlik, hogy az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtása és az uniós jog elsőbbsége nem kezelhető alkualapként. Emlékeztetnek: az uniós értékeknek való megfelelés előfeltétele az alaphoz való hozzáférésnek, és az alap forrásaira teljes mértékben alkalmazandó a jogállamisági feltételrendszer.

A képviselők határozottan arra kérik a Tanácsot, hogy csak abban az esetben hagyja jóvá a lengyel tervet, ha az teljes körűen teljesíti a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet összeférhetetlenséggel és a csalások elkerülésével kapcsolatos követelményeit és az európai szemeszter valamennyi, a jogállamiság területére vonatkozó országspecifikus ajánlását. Lengyelországnak az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága összes vonatkozó ítéletét végre kell hajtania, mielőtt a forrásokhoz hozzájuthat. A képviselők azt is kiemelik, hogy Lengyelországnak az első kifizetési kérelem benyújtása előtt teljesítenie az Unió pénzügyi érdekeivel kapcsolatos kulcsfontosságú mérföldköveket.

Nem szabott elég feltételt a Bizottság, folyamatos ellenőrzésre lesz szükség

A Legfelsőbb Bíróság illegális fegyelmi tanácsának megszüntetése és a fegyelmi jogköröknek a Legfelsőbb Bíróság egy másik tanácsához történő áthelyezése a két lépés, amelyet a Bizottság a források felszabadításának kulcsfontosságú feltételeként határozott meg. A Bizottságnak szigorúan ellenőrzinie kell, hogy lezajlott-e a folyamat és próbaidőt kell bevezetnie, amelynek során meggyőződhet arról, hogy valóban a megfelelő módon folynak-e az ügyek.

A képviselők sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy a mérföldkövek között a Bizottság nem foglalkozik az illegitim Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács (NIT) kérdésével, és haladéktalanul kötelezettségszegési eljárás indítását kéri ebben az ügyben. A képviselők végül emlékeztetnek arra, hogy folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy az egyes tagállamok tiszteletben tartják-e a jogállamiságot és megfelelőképpen kezelik-e az uniós forrásokat. Arra is oda kell figyelni, hogy a tagállamok a már kielégítően teljesített mérföldkövekhez és célokhoz kapcsolódó intézkedéseket nem vonják-e vissza. Az ellenőrzések alapján a Bizottságnak adott esetben tartózkodnia kell a finanszírozás folyósításától vagy akár vissza is kell fizettetnie a pénzeszközöket.

A keddi vita magyar felszólalója

Hidvéghi Balázs (független)

Háttér

Az Európai Bizottság 2017 decemberében az uniós szerződés 7. cikkének 1. bekezdése alapján eljárást indított Lengyelországgal szemben a jogállamiság és az uniós értékek megsértésének kockázata miatt. A Parlament azóta többször lépésekre kérte a tagállamokat tömörítő Tanácsot, 2020-ban pedig a helyzet további romlására figyelmeztett. A képviselők többször kérték a költségvetési feltételességi mechanizmus elindítását annak érdekében, hogy a jogállamiság lengyelországi megsértése idején védelmet biztosítsanak az uniós büdzséből származó forrásoknak.