Egészségügyi unió: határozottabb fellépés népegészségügyi szükséghelyzetekben  

Sajtóközlemény 
 
 
  • Lezárultak az egyeztetések az egészségügyi unió létrehozását célzó első jogszabálycsomaggal kapcsolatban, amely a Covid-világjárvány tanulságaira épít 
  • Nagyobb fokú felkészültség és szervezettség az egészségügyi válsághelyzetek uniós szintű kezeléséhez 
  • Egyértelműbb szabályok a gyógyszerek és gyógyászati eszközök közös beszerzéséhez 
Az Unió felkészültebb lesz a határon átnyúló egészségügyi veszély kezelésére © fivepointsix / Adobe stock  

A Parlament nagyobb hatáskört adott az EU-nak a fertőző betegségek megelőzésében, a járványvédelemben és a több országot érintő egészségügyi veszélyhelyzetek kezelésében.

A Ház a Tanáccsal létrejött megállapodás alapján 542 szavazattal, 43 ellenszavazattal és kilenc tartózkodás mellett elfogadta az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) hatáskörének kiterjesztésére irányuló javaslatot. Az új szabályok révén az Uniónak nagyobb tere lesz a cselekvésre az esetleges jövőbeli járványok megelőzéséhez és megfékezéséhez.

Az ECDC szorosan együttműködik majd az Európai Bizottsággal, a nemzeti hatóságokkal, az uniós testületekkel és a nemzetközi szervezetekkel annak érdekében, hogy lépéseik egymással összhangban legyenek, egymást kiegészítsék. A központ koordinálja majd uniós szinten, hogy az adatok gyűjtése, hitelesítése, elemzése és közzététele egységes legyen, és ezzel időszerű és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre mindenki számára.

Ezen túlmenően szorosan figyelemmel fogja kísérni, hogy a nemzeti egészségügyi rendszerek mennyire eredményesek a fertőző betegségek észlelésében, megelőzésében, megfékezésében és leküzdésében, valamint felméri az esetleges hiányosságokat, és tudományos alapokon nyugvó ajánlásokat ad ki.

Megelőzés, készültség és reagálástervezés

A képviselők 544 szavazattal, 50 ellenszavazattal és tíz tartózkodás mellett azt a megállapodást is elfogadták, amely a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek felkészültebb elhárítását segítő intézkedéseket tartalmaz.

Az új szabályok mind uniós, mind tagállami szinten javítani fogják a megelőzés, a készültség és a reagálástervezés eredményességét. Feljogosítják a Bizottságot arra, hogy uniós szinten hivatalosan népegészségügyi szükséghelyzetet hirdessen, ezzel fokozza az Unión belüli együttműködést, és felgyorsítsa az ellenintézkedések kidolgozását és az egészségügyi készletek felhalmozását.

Az új jogszabály emellett a gyógyszerek és gyógyászati eszközök közös beszerzésének eljárását is egyértelműsíti. A jövőben például az uniós szinten közösen beszerzett termékek esetében korlátozni lehet majd a részt vevő országok párhuzamos közbeszerzési és tárgyalási tevékenységeit.

A jelentéstevők szerint

Joanna Kopcińska (ECR, Lengyelország): „Az egészségügyi ellátórendszerek megerősítése érdekében az ECDC ajánlásokat fog kiadni. Nagy szerepe lesz azoknak az egészségügyi mutatóknak a kidolgozásában is, amelyek segítenek kezelni és felszámolni a fertőző betegségek jelentette veszélyeket és a kapcsolódó népegészségügyi kockázatokat. A központ jobb helyzetben lesz ahhoz, hogy megbízható és független tudományos szaktanácsokat adjon, és támogatni tudja a több országot érintő egészségügyi veszélyhelyzetek megelőzését és felszámolását.”

Véronique Trillet-Lenoir (Renew, Franciaország): „Az európai polgárok 74 százaléka szerint az Európai Uniónak nagyobb szerepet kellene vállalnia a válságkezelésben. A most elfogadott szabályok egyértelműen ezt szolgálják. Az európai egészségügyi uniót lépésről lépésre építjük ki. Az ezzel kapcsolatos munkát az európai Szerződések felülvizsgálatát végző jövőbeli konvent felállításakor is folytatni fogjuk.”

A hétfői vitában nem szólalt fel magyar képviselő.

A következő lépések

A parlamenti zárszavazás után a Tanácsnak most hivatalosan is el kell fogadnia a jogszabályokat, amelyek röviddel ezután megjelennek az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Háttér

Az európai egészségügyi unió kiépítésének részeként a Bizottság 2020. november 11-én új egészségbiztonsági keretre tett javaslatot a koronavírus elleni küzdelem tapasztalatai alapján. A jogszabálycsomag három elemet foglal magában: megerősíti az Európai Gyógyszerügynökség szerepét, kiterjeszti az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ megbízatását, valamint rendelkezik a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek kezeléséről.