Sesijos apžvalga 
 

Siekiama įpareigoti ES gamintojus ir tiekėjus gerbti žmogaus teises ir saugoti aplinką 

EP paragins priimti taisykles, kurios nustatytų privalomus ES atsakingo verslo standartus ir įpareigotų įmones tikrinti, ar jų tiekėjai paiso žmogaus teisių bei aplinkosaugos.

EP rezoliucijos projekte Europos Komisija raginama nedelsiant pasiūlyti taisykles, kurios sustiprintų įmonių atsakomybę už žmogaus teisių, aplinkosaugos ir gero valdymo standartų laikymąsi. Įmonės turėtų ne tik jų laikytis pačios, bet ir užtikrinti, kad jų tiekėjai nepažeistų darbuotojų teisių, nenaudotų priverstinio ar vaikų darbo, taip pat laikytųsi aplinkosaugos ir gero valdymo reikalavimų. Tokios taisyklės taip pat užtikrintų geresnę nukentėjusiųjų teisių apsaugą. Jos turėtų būti taikomos visoms įmonėms, taip pat ir įsikūrusioms trečiosiose šalyse, kurios norėtų veikti ES vidaus rinkoje.


Pernai vasarį publikuota Europos Komisijos studija atskleidė, kad tik kas trečia ES bendrovė tikrina savo tiekėjus, nors 70 proc. apklaustų įmonių pripažino, kad tam būtinos ES taisyklės.Diskusija: pirmadienį, kovo 8 d.

Balsavimo rezultatai: trečiadienį, kovo 10 d.

Procedūra: teisėkūros iniciatyvos rezoliucija