Sesijos apžvalga 
 

Vaiko teisės: EP ragina užtikrinti teisę į švietimą, o kartu kovoti su skurdu bei smurtu 

EP ragina valstybes užtikrinti kiekvieno vaiko teisę į švietimą, sveikatos apsaugą ir būstą, taip pat sustiprinti paramą šeimoms ir vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą.

Prieš balsuodami dėl rezoliucijos ketvirtadienį, EP nariai tikisi sulaukti Komisijos atsakymų į pateiktus klausimus dėl būsimos ES vaiko teisių apsaugos strategijos. EP Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto parengtame rezoliucijos projekte perspėjama apie nepakeliamą COVID-19 pandemijos naštą vaikams, kuri didina skurdo riziką, riboja galimybę mokytis, kenkia fizinei ir psichinei sveikatai bei didina smurto ir prievartos pavojų.


Tikėtina, kad EP nariai taip pat kels klausimus dėl būtinybės apsaugoti migrantų ir pabėgėlių vaikus (ypač vienišus), sudaryti visiems vaikams sąlygas mokytis (įskaitant romus bei vaikus su negalia) ir užkirsti kelia seksualinei prievartai.


Diskusija: trečiadienį, kovo 10 d.

Balsavimo rezultatai: ketvirtadienį, kovo 11 d.

Procedūra: klausimai žodžiu Komisijai su rezoliucija