Europos parlamentinė savaitė: demokratiškesnio Europos semestro link 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Vasario 18–19 d. Briuselyje vykstančioje tarpparlamentinėje konferencijoje EP nariai kartu su nacionalinių parlamentų atstovais aptaria ES ekonominės politikos koordinavimą.

Ši konferencija yra Europos parlamentinės savaitės renginių dalis. Jos tikslas – sustiprinti Europos ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą ir demokratinę atskaitomybę ES ekonominės politikos koordinavimo, vadinamojo Europos semestro, srityje.

Tarpparlamentiniuose susitikimuose taip pat bus diskutuojama apie kovą su pinigų plovimu, bankų sąjungos iššūkius, naujas užimtumo formas, 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą ir bendrąją valiutą eurą.

Lietuvos Respublikos Seimui konferencijoje atstovaus Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė, Biudžeto ir finansų komiteto narė Rasa Budbergytė, Ekonomikos komiteto narys Virgilijus Poderys.

Konferencijoje taip pat dalyvaus EP pirmininkas A. Tajani, Euro grupės pirmininkas M. Centeno, EK nariai.

Kaip veikia Europos semestras?

Per šešių mėnesių Europos semestro ciklą valstybės narės gauna politikos patarimų, į kuriuos turi atsižvelgti rengdamos galutinius kitų metų biudžetus. Šių ekonominių rekomendacijų įgyvendinimas gali lemti pokyčius ne tik ūkio, bet ir nacionalinės mokesčių ar socialinės politikos srityse.

  • EK metų pabaigoje pateikia metinę augimo apžvalgą, kurioje išdėstomi ES prioritetai;
  • Remdamasi šia apžvalga Europos Vadovų Taryba pavasarį nustato ekonominės politikos gaires;
  • Tuomet valstybės narės stabilumo ir konvergencijos programose pristato savo vidutinės trukmės laikotarpio biudžeto strategijas, o nacionalinėse reformų programose nustato, kokių veiksmų planuoja imtis užimtumo, mokslinių tyrimų ir inovacijų, energetikos, socialinės įtraukties srityse. Šie du dokumentai iki balandžio pabaigos pateikiami Komisijai, kuri juos įvertina;
  • EK gegužę–birželį parengia rekomendacijas kiekvienai valstybei narei;
  • Šias rekomendacijas birželį–liepą tvirtina vyriausybėms atstovaujanti ES Taryba – šalys gauna politikos patarimų prieš pradėdamos rengti galutinius kitų metų biudžetus;
  • EP atlieka patariamąjį vaidmenį šiame procese.