Dalytis šiuo puslapiu: 

Sužinokite daugiau apie ES prekybą su likusiu pasauliu – eksportą, importą bei nuo išorės prekybos priklausančias darbo vietas.

Tarptautinės prekybos svarba  

Europos Sąjunga ne tik skatina prekybą vidaus rinkoje tarp valstybių narių, bet ir plečia išorės prekybos mastą.

2018 m. ES 28 prekių eksportas ir importas sudarė atitinkamai 16,4 proc. ir 15,1 proc. viso pasaulinio rodiklio. Europos Sąjunga yra viena iš trijų stambiausių tarptautinės prekybos dalyvių (kartu su JAV ir Kinija).

Prekybos susitarimai

Šiuo metu ES yra sudariusi arba derasi dėl maždaug 100 prekybos susitarimų, kuriais siekiama ne tik sumažinti muitų tarifus, bet ir užtikrinti ES saugos ir kokybės standartų laikymąsi bei apsaugoti geografines ar kilmės vietos nuorodas turinčius produktus, tokius kaip šampanas ir Rokforo sūris.

Prekybos susitarimai  

Į prekybos susitarimus ES taip pat siekia įtraukti nuostatas dėl aplinkosaugos ir tarptautinių darbo standartų įgyvendinimo, pavyzdžiui, kad nebūtų importuojamos prekės, pagamintos naudojant vaikų darbą.

ES importas ir eksportas

Importas ir eksportas  

2019 m. iki rugpjūčio  JAV tebebuvo svarbiausia ES 28 eksportuojamų prekių paskirties šalis (259 9 mlrd.). Antra pagal šį rodiklį 2016 m. buvo Kinija (145 3 mlrd.), trečia – Šveicarija (105 6 mlrd.).

2019 m. didžiausia visų į ES 28 importuotų prekių kilmės šalis buvo Kinija – didžiausia į ES 28 importuojamų prekių tiekėja. Iš Jungtinių Valstijų importuota 193 2 mlrd., o iš Rusijos – 105 mlrd. ES 28 importuojamų prekių.

Eurostato duomenys apie tarptautinę prekybą prekėmis

Kur ES šalys eksportuoja?  

Prekyba su trečiosiomis šalimis padėjo sukurti milijonus darbo vietų Europoje. 2017 m., Europos Komisijos vertinimu, apie 36 mln. darbo vietų ES priklausė nuo išorės prekybos.

Be to, importuojamų prekių konkurencija verčia pasitempti ES bendroves ir garantuoja platesnį pasirinkimą ir žemesnes kainas vartotojams.

Nuo išorės prekybos priklausančios darbo vietos