Globalizacija ir žmogaus teisės ES  

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Globalizacija ir tarptautinė prekyba gali paveikti žmogaus teises, todėl ES prekybos politikoje yra numatytos priemonės joms apsaugoti.

Parlamentas balsavo už ES taisykles, įpareigojančias tekstilės ir drabužių tiekėjus gerbti darbuotojų teises.  

Globalizacija sukuria didelį potencialą gerovės ir darbo vietų kūrimui. Vis dėlto auganti pasaulinė konkurencija gali kelti pavojų žmogaus teisėms.


Žmogaus teisės yra ES užsienio politikos prioritetas, tad ji turi dvi prekybos politikos priemones joms skatinti: lengvatinės prekybos susitarimus ir vienašalius prekybos apribojimus.


Lengvatinė prekyba


Viena pagrindinių ES priemonių siekiant užtikrinti žmogaus ir darbo teisių apsaugą ES nepriklausančiose šalyse – ES bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (BLS). Pagal šią sistemą besivystančios šalims sudaromos sąlygos mokėti mažesnius eksporto į ES muitus arba jų visai nemokėti. Tai priklauso nuo to, ar yra gerbiamos žmogaus teises, o prieiga gali būti atimta, jei esama sistemingų pažeidimų.


ES tikslas – skatinti laipsnišką pažangą per dialogą ir stebėjimą, o sankcijos taikomos tik ekstremaliais atvejais. Iki šiol lengvatos buvo panaikintos tris kartus: Mianmarui (1997 m.), Baltarusijai (2007 m.) ir Šri Lankai (2010 m.)


Prekybos apribojimai


Tam, kad iš prekybos su ES pinigai nebūtų naudojami konfliktų ir žmogaus teisių pažeidimams šiose šalyse finansuoti, ES gali nustatyti vienašalius prekybos apribojimus arba deramo patikrinimo įsipareigojimus.


ES taip pat turi griežtas taisykles draudžiančias Europos prekėms ir technologijoms būti panaudotoms neetiškiems tikslams, pavyzdžiui, medicininės medžiagos, kurios galėtų būti naudojamos vykdant egzekucijas.


Taip pat ribojamas daiktų, kurių gamyba gali būti susijusi su žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant konfliktų mineralus ir daiktus, kurie gali būti naudojami kankinimui, importas.

Konfliktų regionuose išgaunami mineralai


2002 m. pripažinusi tarptautinės prekybos deimantais poveikį žmogaus teisėms, ES priėmė taisykles, draudžiančias bet kokį neapdorotų deimantų importą, jei jie yra vežami be sertifikato, patvirtinto kompetentingos (Kimberlio proceso) dalyvio institucijos.


2017 m. europarlamentarai patvirtinto taisykles apribojančias konfliktų zonose veikiančių ginkluotų grupuočių galimybes pelnytis iš alavo, tantalo, volframo ir aukso kasybos bei prekybos. Šiuos metalus importuojančios ES įmonės, taip pat lydyklos ir metalą perdirbančios bendrovės turi tikrinti savo tiekėjus ir įsitikinti, kad žaliavos perkamos atsakingai. ES valstybės ir bendrovės turi pasiruošti įgyvendinti naujuosius reikalavimus iki 2021 m.

Kankinimo prekių eksporto draudimas


2016 m. Europos Parlamentas sugriežtino prekybą prekėmis, kurios gali būti naudojamos mirties bausmei arba kankinimui. Draudžiamas ne tik mirties bausmės įrankių eksportas, bet ir jų tranzitas per ES teritoriją bei reklama, taip pat griežčiau kontroliuojamas kankinimui naudojamų įrankių tranzitas.


ES jau nuo 2005 m. draudžia eksportuoti prekes, kurių pagrindinė paskirtis yra mirties bausmės ir kankinimų vykdymas – tokias kaip elektros kėdės, giljotinos ar automatinės vaistų injekcijos sistemos, taip pat riboja prekybą prekėmis, kurios gali būti naudojamos minėtiems tikslams, pavyzdžiui, riaušių malšinimo įrankiais ar medžiagomis.


Prekių, kurios gali būti naudojamos pažeidžiant žmogaus teises, eksporto kontrolė


Tam tikros civilinės paskirties prekės ir technologijos taip pat gali būti panaudotos masinio naikinimo ginklų kūrime, teroro išpuolių rengime ar siekiant pakenkti žmogaus teisėms, ypač teisei į privatumą ir žodžio laisvei.


Šioms „dvejopos paskirties“ prekėms Europos Sąjunga yra nustačiusi specialius eksporto reikalavimus, pavyzdžiui, norint pervežti jas per sieną reikia turėti leidimą. Taip siekiama užtikrinti, kad jos nepatektų į blogas rankas.


2018 m. sausį europarlamentarai pritarė šių reikalavimų pakeitimams, kuriais siūloma į kontroliuojamų prekių sąrašą įtraukti ir elektroninio sekimo priemones, pavyzdžiui, įrangą, skirtą šifravimo atkodavimui ir slaptažodžių apėjimui.

ES taisyklės, skirtos užkirsti kelią darbuotojų išnaudojimui


2017 m. Parlamentas balsavo už ES taisykles, įpareigojančias tekstilės ir drabužių tiekėjus gerbti darbuotojų teises.


Siekiant paskatinti tekstilės pramonę atsakingiau elgtis su darbuotojais, siūloma pasinaudoti atsakingo naudingųjų iškasenų importo iš konflikto zonų praktika ir įpareigoti tekstilės gaminių į ES importuotojus laikytis EBPO gairių, taip pat geriau informuoti vartotojus apie tekstilės produktų kilmę ir specialiu ženklinimu skatinti sąžiningą prekybą drabužiais. Be to, ES institucijų viešuosiuose pirkimuose siūloma reikalauti, kad drabužiai ir kita tekstilė būtų pagaminta tvariai, atsakingai ir neišnaudojant žmonių.

Vaikų ir priverstinis darbas


2016 m. EP rezoliucijoje raginama ieškoti būdų, kaip nustatyti priverstinio ir vaikų darbo įrodymus. Priemonės apima nenaudojant vaikų darbo pagamintų produktų ženklinimą, prekybos lengvatas tam tikroms darbo standartus atitinkančioms šalims ir produktų pagamintų naudojat vaikų darbą draudimą.


Įdiegus veiksmingą atsekamumo mechanizmą būtų siekiama visiškai uždrausti tokius produktus.