„Europos horizontas“: ES investicijos į mokslinius tyrimus (infografikas) 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Ši ES iniciatyva yra skirta remti moksliniams tyrimams ir inovacijoms, siekiant pagreitinti atsigavimą po COVID-19 krizės ir palengvinti ES ekologinę ir skaitmeninę transformaciją.

Programa „Europos horizontas“  

2021 m. balandžio 28 d. europarlamentarai patvirtino ES mokslinių tyrimų programą „Europos horizontas“, kuri sustiprins atsparumą pandemijoms, sumažins priklausomybę nuo iškastinio kuro bei paskatins naujoves.

„Europos horizontas“ yra ES 2021–2027 m. bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kurios biudžetas yra daugiau nei 95 mlrd. eurų. Derybose dėl ES ilgalaikio biudžeto, EP nariai šiai programai užtikrino papildomus 4 mlrd. eurų. Pasitelkę infografiką sužinokite, kokioms sritims bus panaudotas programos biudžetas.


Pagrindinis programos tikslas yra stiprinti mokslo ir technologijų sritis, skatinti pramonės konkurencingumą ir įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus ES.


COVID-19 pandemija atskleidė, kad tyrimai ir inovacijos yra pagrindiniai ekonomikos atsigavimo įrankiai. Ankstesnės „Horizontas 2020“ ES programos dėka, šimtai milijonų eurų buvo surinkti koronaviruso tyrimų projektams. Naujoji programa ir toliau rems sveikatos tyrimus ir padės ES sveikatos apsaugos sistemoms pasiruošti ateities krizėms.


Naująja ES mokslinių tyrimų finansavimo programa siekiama remti skaitmeninį ir ekologinį perėjimą, padėti sumažinti anglies dioksido kiekį pramonėje, priklausomybę nuo iškastinio kuro ir užtikrinti, kad atsigaunant po COVID-19 viruso prioritetas būtų teikiamas su klimato kaita susijusiems klausimams. Dėmesys taip pat bus skiriamas pandemijos paveiktai kultūros bei kūrybinei pramonei.

Penki programos prioritetai:

Programa „Europos horizontas“  

Programos „Europos horizontas“ biudžetas yra paskirstytas keturiems ramsčiams. Pirmasis skiria dėmesį Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų talentų palaikymui ir stiprinimui. Antrasis užtikrina mokslo, kuris sprendžia pasaulines problemas, susijusias su penkiomis prioritetinėmis sritimis, finansavimą. Trečiasis ramstis remia tyrimais pagrįstą verslumą, o ketvirtasis – finansuoja mokslinių tyrimų tinklus ir bendradarbiavimą.


Programa remia Europos inovacijų ir technologijų institutą ir Europos inovacijų tarybą.