Lankstesnio ilgalaikio ES biudžeto link 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Balandžio 5 d. europarlamentarai balsuos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio peržiūros. Parlamento nuomone, dabartinė fiksuota septynerių metų DFP nėra pritaikyta prie sparčiai kintančių aplinkybių, todėl būtina užtikrinti didesnį jos lankstumą, kad būtų veiksmingiau sprendžiami migracijos, saugumo ir ekonominio augumo bei užimtumo klausimai.

Daugiametėje finansinėje programoje (DFP) nustatomi išlaidų prioritetai ir didžiausios sumos, kurias ES gali išleisti konkrečiose srityse per fiksuotą septynerių metų laikotarpį. Ši sistema taip pat užtikrina, kad ES neišleistų daugiau lėšų, nei gauna, ir tvirtai laikytųsi plano. Visgi, laikantis nustatytų septynerių metų laikotarpio taisyklių yra sudėtinga tinkamai reaguoti nenumatytų krizių atvejais. Todėl naujomis DFP 2014–2020 m. laikotarpio vidurio peržiūros priemonėmis siekiama užtikrinti daugiau lankstumo ir pasirengimą reaguoti į iškylančius iššūkius.


Kovo 27 d. EP Biudžeto komitetas pritarė rekomendacijoms, kuriomis siūloma reformuoti daugiametinę finansinę programą. Dėl to jau sutarta su valstybėmis narėmis.


EP pranešimą šia tema parengė Jan Olbrycht (Europos liaudies partija, Lenkija) ir Isabelle Thomas (Socialistai ir demokratai, Prancūzija).


Jan Olbrycht (Europos liaudies partija, Lenkija) teigimu, Parlamentas įrodė, kad biudžeto peržiūra yra būtina ir ES negali turėti „fiksuotos septynerių metų biudžeto sistemos“.


Pasak europarlamentaro, pakeista DFP sistema leis lengviau reaguoti nenumatytų krizių atvejais, nes biudžetas bus lankstesnis ir atviresnis pokyčiams. Jis taip pat leis valstybėms narėms labiau prisidėti prie daugiametės finansinės programos siekiant įveikti krizę ES lygiu.


„Egzistuoja neatitikimas tarp deklaruojamos politikos migracijos, saugumo, investicijų, jaunimo užimtumo srityse ir labai mažo biudžeto“, – teigė Isabelle Thomas (Socialistai ir demokratai, Prancūzija).


Parlamentas ir valstybės narės taip pat pritarė Komisijos pasiūlymui iki 2020 m. papildomai skirti daugiau nei 6 mlrd. eurų svarbiausiems ES iššūkiams, tokiems kaip ūkio augimas, darbų vietų kūrimas, migracijos krizė ir saugumo stiprinimas, įveikti.

Faktai ir skaičiai 
  • Be metinio biudžeto ES taip pat turi ilgalaikį biudžetą (DFP), nustatomą mažiausiai penkeriems metams. 
  • Dabartinė DFP 2014–2020 m. laikotarpiu sudaro 963,5 mlrd. eurų (2011 m. kainomis). 
  • Palyginti su ankstesniuoju laikotarpiu, dabartinis ilgalaikis ES biudžetas yra mažesnis.