„Brexit“: kaip užtikrinti Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių teises? 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Lygiavertė JK gyvenančių ES piliečių ir Sąjungoje gyvenančių britų teisių apsauga yra viena esminių sąlygų tam, kad EP galėtų ratifikuoti JK išstojimo susitarimą.

EP ragina užtikrinti piliečių teises po „Brexit“  

JK išstojimas iš ES paveiks milijonus šioje šalyje gyvenančių ir dirbančių kitų ES šalių piliečių. Jų teisės bus užtikrintos ES ir JK susitarime dėl išstojimo, dėl kurio Parlamentas balsuos sausio 29 d.


Vasario 15 d. europarlamentarai priėmė rezoliuciją, kurioje pažymėjo, kad sprendimas dėl susitarimo patvirtinimo bus priimtas atsižvelgus į piliečių teisių apsaugos garantijas po išstojimo.


EP nariai išreiškė susirūpinimą dėl Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių, kurie iki 2021 m. birželio 30 d. nepateiks paraiškos dėl nuolatinio gyventojo statuso. Šiuo metu JK valdžios institucijos svarsto galimybę nuolatinio gyventojo statusą įgijusiems ES piliečiams leisti atsispausdinti jų statusą patvirtinančią formą, kaip to paprašė Parlamentas. Per susitikimą su „Brexit“ reikalų sekretoriumi Steve Barclay EP „Brexit“ koordinatorius Guy Verhofstadt taip pat buvo informuotas, kad ES piliečiai, kurie dar nėra laikomi nuolatiniais gyventojais, nebus automatiškai išsiųsti iš šalies. Jiems bus suteikta galimybė būti išklausytiems ir šį statusą įgyti.

Nors išstojimo susitarimas ES ir JK piliečiams suteikia teisę toliau dirbti ir gyventi toje šalyje, kurioje jie yra šiuo metu, daugelis kitų klausimų dar turi būti išspręsti.


Kitas ES ir JK žingsnis – derybos dėl būsimų santykių susitarimo, kuris apims prekybos, aplinkosaugos, terorizmo, sveikatos apsaugos ir kitus klausimus.

Infografikas: kuriose šalyse gyvena daugiausiai JK piliečių?  

Dar 2017 m. balandžio 5 d. priimtoje rezoliucijoje EP ragino „teisingai elgtis su ES 27 piliečiais, kurie gyvena ar yra gyvenę JK, taip pat su JK piliečiais, kurie gyvena ar yra gyvenę ES 27“.

Europarlamentarai skatino derybose teikti prioritetą šių žmonių teisėms ir interesams bei užtikrinti, kad jų „statusui ir teisėms būtų taikomi abipusiškumo, lygybės, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai“.

EP narių nuomone, ES 27 piliečių, kurie gyvena ar yra gyvenę Jungtinėje Karalystėje, taip pat Jungtinės Karalystės piliečių, kurie gyvena ar yra gyvenę kitose valstybėse narėse, teisinis statusas ir kitos su jų teisėmis susijusios nuostatos yra vienas esminių klausimų, kurie turi būti keliami susitarime dėl išstojimo.


Skaitykite daugiau apie Europos Parlamento vaidmenį