Europos Parlamente – konferencija apie Europos ir Afrikos partnerystę 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Lapkričio 22 dieną Europos Parlamente Briuselyje vyksta aukšto lygio konferencija tema „Siekiant atnaujintos partnerystės su Afrika“.

Europos Parlamente – konferencija apie Europos ir Afrikos partnerystę.  

Konferencija, kurioje dalyvauja Afrikos šalių politiniai lyderiai, Afrikos Sąjungos ir Jungtinių Tautų atstovai, EP nariai, EP vadovas A. Tajani ir ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini, skirta aptarti abipusę pažangą taikos, saugumo, žmogaus teisių, tvaraus vystymosi ir migracijos klausimais.

Diskusijų metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas jaunimo ir lyčių lygybės klausimams. Nuo 1980-ųjų gyventojų skaičius Afrikos žemyne išaugo beveik tris kartus. 40 proc. gyventojų yra jaunesni nei 15 metų, o 15–24 metų amžiaus jaunuoliai sudaro 20 proc. visų gyventojų.

Šis augimas susijęs su ekonominio vystymosi, darbo vietų kūrimo, saugumo, politinio dalyvavimo ir migracijos iššūkiais, kurie ir bus aptarti konferencijos metu.