Pirmininkavimas ES Tarybai: ko tikėtis iš Bulgarijos? 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Pirmąjį šių metų pusmetį Europos Sąjungos Tarybai pirmininkauja Bulgarija. Vėliau ES vairą iš jos perims Austrija.  

Bulgarų europarlamentarai norėtų, kad per jų šalies pirmininkavimą būtų pasistūmėta plėtojant bendras iniciatyvas ir pasiekta pažangos dėl Vakarų Balkanų.

Trečiadienį, sausio 17 dieną, Bulgarijos premjeras Boiko Borisovas pristatė savo šalies pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus EP plenarinėje sesijoje.

Sofija deklaravo, kad sieks valstybių narių sutarimo saugumo ir migracijos klausimais, skirs didelį dėmesį Europos konkurencingumo gerinimui bei sanglaudos ir solidarumo stiprinimui, ypač diskutuojant dėl naujojo ES ilgalaikio biudžeto ir žemės ūkio politikos.

„Per savo pirmąjį istorijoje pirmininkavimą ES Tarybai Bulgarija darys viską, ką gali, kad išsaugotų Europos vienybę ir paskatintų bendradarbiavimą svarbiausiose srityse, kur sieja bendri interesai. Tikiuosi, kad mūsų pirmininkavimas atliks politinio katalizatoriaus vaidmenį Vakarų Balkanų integracijos į ES procese“, – kalbėjo Andrey Kovatchev (Europos liaudies partija).

Svetoslav Malinov (Europos liaudies partija) pažymėjo, kad Bulgarijos prioritetai jau nustatyti susitarimu su prieš tai pirmininkavusia Estija ir po Bulgarijos pirmininkausiančia Austrija. Tačiau jis tikisi, kad Bulgarijai „pavyks įgyvendinti vieną ar dvi politines iniciatyvas, kurios atsidūrė Europos darbotvarkėje būtent dėl to, jog pirmininkauja jo šalis“.

Sergei Stanishev (Socialistai ir demokratai) paragino siekti pažangos tose srityse, kurios labiausiai rūpi piliečiams, įskaitant socialinius reikalus. Jis įspėjo, kad susitarimu dėl ilgalaikio ES biudžeto nuo 2021 m. neturėtų būti karpomos lėšos toms politikoms sritims, kurių pagalba mažinamas atotrūkis tarp pragyvenimo standartų ES. Europarlamentaras taip pat teigė, kad kitas svarbus iššūkis – ES prieglobsčio politikos reforma: „Valstybės narės privalo pasiekti susitarimą, kuris užtikrintų solidarumą.“

„Per Bulgarijos pirmininkavimą turėtų būtų laikomasi atsakingo požiūrio į svarbiausius klausimus – migraciją, išorės sienų apsaugą ir didžiulę pajamų nelygybę bei pragyvenimo lygio skirtumus tarp Vakarų ir Rytų Europos, – pažymėjo Angel Dzhambazki (Europos konservatoriai ir reformistai). – Taip pat manau, kad galime integruoti daugiau šalių, kad būtų užkirstas kelias politikai, formuojančiai centro ir periferijos skirtį.“

„Bulgarijoje pasiektas konsensusas dėl pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų, – kalbėjo Filiz Hyusmenova (Liberalai ir demokratai). – Konsensusu, konkurencingumu ir sanglauda pagrįsta Europa – tai temos, atitinkančios bendro iššūkių sprendimo ir pasitikėjimo stiprinimo lūkesčius.“