Parlamentinė kontrolė: kandidatų į eurokomisarus klausymai 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Prieš pradedant darbą naujai Europos Komisijai – ES vykdomosios valdžios institucijai – Parlamentas vertina pretendentų į eurokomisarus kompetenciją ir tinkamumą užimti skiriamas pareigas.

Pretendentų į Europos Komisijos narių klausymai skirti užtikrinti, kad šias pareigas užimtų tinkami ir kompetentingi asmenys.  

Gegužės 23–26 d. daugiau kaip 200 000 000 rinkėjų 28 ES valstybėse narėse atėjo prie balsadėžių, kad išrinktų Europos Parlamento narius, kuriems suteikė demokratinius įgaliojimus, įskaitant balsavimą dėl naujosios Europos Komisijos sudėties ir kandidatų į eurokomisarus tinkamumo užimti skiriamas pareigas vertinimą. Europarlamentarai taip pat vertina pretendentų planus ir pasirengimą imtis konkrečių veiksmų spręsti problemas, kurios rūpi ES piliečiams.

Liepos 16-ąją europarlamentarai išrinko Ursulą von der Leyen Europos Komisijos pirmininke, o rugsėjo–lapkričio mėn. surengė klausymus, kuriuose vertino valstybių narių pasiūlytų pretendentų į eurokomisarus kompetenciją ir tinkamumą užimti skiriamas pareigas, taip pat jų pasirengimą įgyvendinti politines gaires, kurias būsimoji EK vadovė pristatė Europos Parlamente.

Kaip vyksta klausymai?

ES Taryba bendru sutarimu su išrinktąja Komisijos pirmininke ir remdamasi valstybių narių siūlymais patvirtina sąrašą asmenų, kuriuos siūlo skirti Komisijos nariais, o būsimoji EK pirmininkė pristato savo naująją komandą (Komisijos narių kolegiją), įskaitant portfelių (veiklos sričių) paskirstymą.

Šie kandidatai į eurokomisarus kviečiami dalyvauti viešuose atitinkamo EP komiteto ar komitetų klausymuose, per kuriuos vertinamas jų tinkamumas užimti siūlomas pareigas.

Kiekvienas klausymas trunka tris valandas ir tiesiogiai transliuojamas internetu. Jam pasibaigus atsakingas komitetas ar komitetai įvertina pretendentų ekspertines žinias ir klausymų rezultatus. Galutinį sprendimą dėl šių įvertinimų priima Pirmininkų sueiga, kurią sudaro Europos Parlamento pirmininkas ir frakcijų pirmininkai.

Praeityje būta atvejų, kai Europos Parlamento neigiamai įvertintiems kandidatams teko trauktis iš šio proceso. Pavyzdžiui, 2014 m. po neigiamo Aplinkos ir Energetikos komitetų įvertinimo savo kandidatūrą atsiėmė į energetikos eurokomisarus siūlyta Alenka Bratušek.

Galiausiai, tam, kad naujoji Europos Komisija galėtų pradėti darbą, jos sudėčiai balsuodamas vieną kartą turi pritarti Europos Parlamentas. Tik po šio pritarimo naujoji ES vykdomoji valdžia įgyja mandatą veikti ir tokiu būdu sustiprinamas jos legitimumas.