EP nariai ragina Tarybą pradėti derybas dėl ilgalaikio ES biudžeto 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Jei derybų dėl ilgalaikio ES biudžeto pradžia užtruks, Komisija turi parengti atsarginį planą, kad nenukentėtų ES paramos gavėjai, mano EP nariai.

EP siūlo skirti daugiau lėšų jaunimo, mokslinių tyrimų, užimtumo ir klimato programoms © 123RF / ES–EP  

Ketvirtadienio popietę Europos Parlamentas atnaujino Parlamento suteikiamus derybų dėl kitos daugiametės finansinės programos (DFP) įgaliojimus.

Rezoliucijoje raginama nebeatidėliojant pradėti derybas su Taryba, kad būtų laiku pasiektas tvirtas susitarimas, ir pabrėžiama, kad Parlamentas yra pasirengęs deryboms nuo 2018 m. lapkričio mėn.

Europarlamentarai taip pat „prašo, kad Komisija pateiktų DFP atsarginių priemonių planą kaip apsaugos priemonę, kurios tikslas – apsaugoti ES finansavimo programų paramos gavėjus, nes tai suteiktų galimybę pratęsti dabartinės DFP laikotarpį, jei dėl kitos DFP nebūtų laiku susitarta“.

Dėl 2014–2020 m. finansinės programos išlaidų ir pajamų buvo deramasi 18 mėn.

„Mes nenorime atsarginio plano B, mes norime plano A, – rugsėjo 24-ąją teigė viena iš EP pranešėjų DFP išlaidų klausimu Margarida Marques (Socialistai ir demokratai, Portugalija). – Tačiau tuo pat metu, atsižvelgdami į susiklosčiusią padėtį, suprantame, kad jei negalime turėti plano A, turime parengti atsarginį planą, kad piliečiai, įmonės ir organizacijos gautų reikalingą paramą.“

M. Marques yra viena iš EP derybų su ES Taryba ir Komisija dėl ilgalaikio ES biudžeto komandos narių. Šioje komandoje taip pat yra pranešėjas DFP išlaidų klausimu Jan Olbrycht (Europos liaudies partija, Lenkija), du pranešėjai DFP pajamų klausimu – José Manuel Fernandes (Europos liaudies partija, Portugalija) ir Valérie Hayer („Atnaujinkime Europą“, Prancūzija), taip pat Rasmus Andresen (Žalieji, Vokietija) ir Biudžeto komiteto pirmininkas Van Overtveldt (Europos konservatoriai ir reformistai, Belgija).

V. Hayer teigimu, europarlamentarai nepatenkinti dėl to, kad deryboms lieka vis mažiau laiko. Savo ruožtu J. M. Fernandes ir R. Andresen išreiškė susirūpinimą, jog ES Tarybos siūlomas biudžetas gali būti per mažas ir neatitikti iššūkių, su kuriais susiduria ES.

J. Olbrycht teigimu, derybos taip pat gali tapti sudėtingesnės, jei Komisija pasiūlys naujų iniciatyvų, kurioms reikėtų papildomo finansavimo.

Ilgalaikis ES biudžetas bus svarstomas spalio 17–18 d. vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime Briuselyje.