Europos ombudsmeno rinkimai 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

2019 m. spalio 23 d. EP pirmininkas plenariniame posėdyje paskelbė 5 kandidatūras Europos ombudsmeno pareigoms užimti.

Europos ombudsmeno logotipas  

5 kandidatai:


  • Giuseppe Fortunato, dabartinis Kampanijos regiono ombudsmenas (Italija);

  • Julia Laffranque, Europos žmogaus teisių teismo Strasbūre teisėja iš Estijos;

  • Nils Muižnieks, buvęs Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras (Latvija);

  • Emily O’Reilly, dabartinė Europos ombudsmenė (Airija);

  • Cecilia Wikström, buvusi Europos Parlamento narė (Švedija).


2019 m. Europos ombudsmeno rinkimai


Kandidatai turėjo atitikti sąlygas, kurios yra keliamos asmenims, pretenduojantiems į aukščiausias pareigas savo šalies teisminėje institucijoje arba turintiems pripažintos kompetencijos bei patirties ombudsmeno pareigoms užimti. Kandidatūras taip pat turėjo paremti bent 40 EP narių iš mažiausiai dviejų ES valstybių narių.

Jie pakviesti pristatyti savo prioritetus gruodžio 3 d. rengiamuose viešuose klausymuose Peticijų komitete.

Ombudsmenas bus renkamas slaptu balsavimu gruodžio mėn. plenariniame posėdyje Strasbūre. Išrinktu bus laikomas kandidatas, surinkęs balsavusių EP narių balsų daugumą.

ES ombudsmenas: kas jis ir kokios jo pareigos?


Europos Sąjungos ombudsmenas nagrinėja Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų netinkamo administravimo atvejus. Tarp jų – administraciniai pažeidimai, diskriminacija, piktnaudžiavimas valdžia, atsisakymas atskleisti informaciją, nepateisinamas jos vilkinimas.

Vykdydamas pareigas savo iniciatyva arba remdamasis skundu ombudsmenas atlieka visus tyrimus, kurie, jo manymu, yra pagrįsti.

Ombudsmenas negali tirti skundų dėl nacionalinių, regioninių arba vietos valdžios institucijų ES valstybėse narėse, net jei skundai susiję su ES reikalais. Taip pat nacionalinių teismų ar ombudsmenų veiklos bei skundų dėl verslo įmonių ar privačių asmenų.