EP vadovas D. Sassoli: „Parlamentas niekam netrukdo“ 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Spalio 1 d. kreipdamasis į ES lyderius EP pirmininkas D. Sassoli pažymėjo, kad derybose dėl ilgalaikio ES biudžeto Parlamentas siekia apsaugoti piliečių interesus.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas vyksta spalio 1–2 d.  

„Mes pradedame kurti kitokią, geriau reaguojančią, įtraukesnę ir teisingesnę Europą, kuri mūsų piliečiams teikia apčiuopiamos naudos. Privalome laikytis šios krypties ir nesvyruoti“, – kalbėjo EP vadovas D. Sassoli.


Jis taip pat pakartojo būtinybę aktyviai dirbti atkuriant bendrąją rinką po koronaviruso krizės. EP vadovo teigimu, privaloma imtis reikšmingų priemonių atstatant ekonomiką, kuriant darbo vietas, sprendžiant socialinę ir ekonominę nelygybę bei tenkinant labiausiai nukentėjusiųjų poreikius.


Kaip vieną iš didėjančios nelygybės priežasčių jis paminėjo prieigos prie interneto trūkumą. „Šiame besiformuojančiame pasaulyje prieigą prie interneto reikėtų vertinti kaip naują žmogaus teisę. <...> ES turėtų rodyti pavyzdį demokratizuojant skaitmeninį pasaulį“, – kalbėjo jis.


Rugsėjo 23 d. Komisijos pristatytą migracijos ir prieglobsčio paktą jis apibūdino „žingsniu į priekį“ ir pabrėžė, kad Parlamentas yra atviras deryboms su Taryba ir pirmininkaujančia Vokietija.


Derybose dėl ilgalaikio ES biudžeto EP vadovas ragino pateikti naujus pasiūlymus, nes, pasak jo „šiuo metu svarstomi pasiūlymai yra pateikti Europos Parlamento“.


„Noriu būti labai aiškus, nes kai kurie pareiškimai yra visiškai nepriimtini: Parlamentas niekam netrukdo. Mūsų reikalavimai atspindi Europos piliečių interesus, o vėluojama yra dėl to, kad Taryba nepateikia kitų pasiūlymų“, – teigė jis.


D. Sassoli taip pat ragino Tarybai pirmininkaujančią Vokietiją pateikti konstruktyvius pasiūlymus strateginių programų finansavimo, naujų nuosavų išteklių ir pagarbos teisinei valstybei klausimais.


EP vadovas taip pat išreiškė paramą už demokratiją kovojantiems Baltarusijos žmonėms ir paragino ES nedelsiant taikyti sankcijas rinkimų sukčiavimo, smurto ir represijų vykdytojams.


Kalbėdamas apie įtampą Viduržemio jūros rytuose, jis išreiškė solidarumą su Graikija ir Kipru, tačiau taip pat ragino užmegzti dialogą su Turkija, kuris galėtų padėti rasti ilgalaikį konflikto sprendimą.


Savo ruožtu jis ragino greičiau pradėti konferenciją dėl Europos ateities.