EP sesijos apžvalga: pokyčiai Komisijoje, ES biudžetas, klimato teisė 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Spalio 5–8 d. vykusioje sesijoje EP nariai pritarė pokyčiams Komisijoje, patvirtino poziciją dėl klimato kaitos mažinimo tikslų ir ragino sukurti privalomą ES vertybių apsaugos mechanizmą.

Trečiadienį EP pritarė pokyčiams Europos Komisijoje. Buvusi Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja Mairead McGuinness (Airija) tapo Komisijos nare, atsakinga už finansines paslaugas, finansinį stabilumą ir kapitalo rinkų sąjungą. Komisijos pirmininkės vykdomasis pavaduotojas Valdis Dombrovskis (Latvija) nuo šiol bus atsakingas už prekybą.


Tą pačią dieną europarlamentarai paragino Europos Komisiją pasiūlyti veiksmingą ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių apsaugos mechanizmą. Atskirame balsavime jie paragino besąlygiškai gerbti ES vertybes Bulgarijoje.


Ketvirtadienį EP patvirtino poziciją dėl klimato kaitos mažinimo tikslų. Jis siekia iki 2050 m užtikrinti neutralų visų ES šalių poveikį klimatui ir nustatyti ryžtingesnį 2030 m. CO2 mažinimo tikslą. Atskiroje rezoliucijoje jie ragino remti tvarią miškininkystę ir taip geriau užtikrinti aplinkosauginį, socialinį ir ekonominį miškų tvarumą.


2020 m. rugpjūtį 3 mln. jaunų žmonių ES neturėjo darbo. Ketvirtadienį Europos Parlamento nariai paragino ES šalis skirti daugiau lėšų Jaunimo garantijų iniciatyvos mechanizmui, siekiant padėti jaunimui įsidarbinti ar mokytis.


Antradienį jie aptarė neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatus su Tarybos pirmininku Ch. Michel.


Pirmadienį EP patvirtino naujas sutelktinio finansavimo platformų taisykles, kurios paskatins tarpvalstybinį šio verslo finansavimą ir užtikrins investuotojų apsaugą. Naujosios taisyklės bus taikomos verslo projektams, pritraukiantiems iki 5 mln. eurų sutelktinio finansavimo per metus.