„Brexit“: nauji ES ir JK santykiai 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Po „Brexit“ pasikeitė ES ir JK santykiai. Sužinokite, ką tai reiškia praktikoje.

2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos 2020 gruodžio 31 d. Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje buvo toliau taikoma ES teisė, ji liko ES muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje.

Po intensyvių derybų 2020 m. gruodžio pabaigoje buvo pasiektas susitarimas dėl būsimų ES ir JK santykių. 2021 m. balandžio 27 d. Parlamentas susitarimą patvirtino.

Daugelis JK ir ES ateities santykių aspektų jau buvo apibrėžti susitarime dėl pasitraukimo, dėl kurio ES ir JK susitarė 2019 m. pabaigoje. Naujai pasiektas susitarimas dėl ateities santykių yra susijęs su ES piliečių teisių Jungtinėje Karalystėje ir JK piliečių, gyvenančių ES šalyse, teisių apsauga, JK finansiniais įsipareigojimais, prisiimtais kaip valstybe nare, taip pat su sienų kontrole susijusiais klausimais, ypač Airijos saloje.

Gyvenimas ir darbas JK ir ES

JK piliečiams gyvenantiems ES arba JK piliečiams gyvenantiems ES valstybėje narėje, kur jie gyveno iki 2021 m. sausio mėn., leidžiama ir toliau gyventi ir dirbti ten, jei jie yra užsiregistravę atitinkamų valstybių narių nacionalinės valdžios institucijose arba atitinkamoje JK institucijoje.

Tiems JK piliečiams, kurie iki šio laikotarpio negyveno ES, jų teisė gyventi ir dirbti bet kurioje ES šalyje, išskyrus Airijos Respubliką (JK su šia šalimi yra sudariusi atskirą susitarimą) nėra automatiškai suteikiama ir jiems gali būti taikomi apribojimai. Be to, jų kvalifikacija nebėra automatiškai pripažįstama ES šalyse kaip anksčiau.

JK piliečiams, norintiems atvykti ar pasilikti ES ilgiau nei 90 dienų, reikia atitikti ne ES piliečių įvažiavimo ir apsigyvenimo reikalavimus. Tai taip pat taikoma JK piliečiams, turintiems antrus namus ES.

ES piliečiai, norintys persikelti į JK ilgesniam laikotarpiui, t.y. daugiau nei šešiems mėnesiams, turi atitikti JK vyriausybės nustatytas migracijos sąlygas, įskaitant prašymą išduoti vizą.

Kelionės

JK piliečiai gali lankytis ES iki 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį be vizų.

Tačiau JK piliečiai nebegali naudotis greitosios ES pasų kontrolės ir muitinės juostomis. Jie taip pat turi būti įsigiję bilietą į abi puses ir gali įrodyti, kad turi pakankamai lėšų viešnagei. Asmenys, keliaujantys į ES, turi turėti pasus, galiojančius bent šešis mėnesius ilgiau už jų vizito ES trukmę.

ES piliečiai gali lankytis JK be vizos iki šešių mėnesių, tačiau turės pateikti galiojantį pasą.

Sveikatos apsauga

ES piliečiai, laikinai apsistoję JK, gali naudotis skubios sveikatos priežiūros paslaugomis su Europos sveikatos priežiūros draudimo kortele. Ilgiau nei šešis mėnesius viešintys svečiai turės sumokėti papildomą mokestį.

Pensininkai ir toliau gali naudotis sveikatos priežiūra ten, kur gyvena. Pensiją mokanti šalis turi kompensuoti gyvenamosios šalies išlaidas.

„Erasmus“

JK nusprendė nebedalyvauti populiarioje „Erasmus+“ mainų programoje ir sukurti atskirą savo mainų programą. Tai reiškia, kad ES studentai nebegali dalyvauti mainų programoje JK. Šiaurės Airijos studentai joje gali dalyvauti ir toliau.

Prekyba prekėmis ir paslaugomis

Pagal susitarimą prekėms tarp JK ir ES šalių nėra taikomi tarifai ar kvotos. Tačiau įsigalios naujos prekių gabenimo į JK ir iš jos procedūros, nes vykdant sienų kontrolę bus laikomasi vidaus rinkos taisyklių (pavyzdžiui, sanitarijos, saugumo, socialinių, aplinkosaugos standartų) ar taikomų JK reglamentų. Tai reiškia daugiau biurokratijos ir papildomų išlaidų. Pavyzdžiui, visam importui į ES yra taikomi muitinės formalumai, tačiau jis taip pat turi atitikti visus ES standartus, todėl turi būti taikomi reguliarūs patikrinimai. Šios procedūros nėra taikomos prekėms, gabenamoms iš Šiaurės Airijos į ES.

Kalbant apie paslaugas, JK įmonės nebeturi automatinės teisės siūlyti paslaugų visoje ES. Jei jie nori tęsti veiklą ES, jie turi joje įsitvirtinti.


©AdobeStock/Ink drop