„InvestEU“: ES programa, skatinanti investicijas 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

„InvestEU“ tęsia ES pastangas skatinti investicijas Europoje, gaivinti ekonomiką ir ruošti ją ateičiai.

Kovo 8–11 d., plenarinės sesijos metu, EP nariai patvirtino 2021–2027 m. „InvestEU“ programą. Ji yra Europos strateginių investicijų fondo, įsteigto 2015 m., plano, skirto padidinti viešąsias ir privačias investicijas Europoje, dalis. Naujoji programa apjungia finansines priemones, kuriomis siekiama remti ekonomikos augimui gyvybiškai svarbias investicijas.

Investavimo sėkmės pagrindas


Kai 2014 metais Jean-Claude Juncker buvo išrinktas Europos Komisijos pirmininku, jis paskelbė apie planus pašalinti investicijų spragą ES, siekiant panaikinti 2008 m. prasidėjusios finansų ir ekonomikos krizės padarinius.


Europos strateginių investicijų fondo idėja yra panaudoti ribotus ES biudžeto išteklius siūlant garantijas Europos investicijų bankui tam, kad jis galėtų imtis rizikingesnių projektų, nei įprasta, taip paskatindamas kitus investuotojus.


Planas viršijo tikslą iki 2020 m. pabaigos pritraukti 500 mlrd. eurų viešųjų ir privačių investicijų į projektus visoje ES. Tačiau COVID-19 krizė ir ilgalaikiai ES tikslai dėl ekologiškos ir skaitmeninės ateities kelia naujus iššūkius.

Kaip veiks „InvestEU“ programa?


Nauja programa sukurs apie 26,2 mlrd. eurų ES garantiją, kuri leis investicijų partneriams rizikuoti ir remti projektus, kurių kitomis aplinkybėmis jie nesvarstytų. Pagrindinis investicijų partneris ir toliau bus Europos investicijų bankas, tačiau ES šalių nacionaliniai skatinamieji bankai ir tarptautinės finansinės institucijos taip pat galės tiesiogiai naudotis ES garantija.


Remdama projektus, kurie pritrauks daug kitų investuotojų, „InvestEU“ programa turėtų pritraukti daugiau nei 372 mlrd. eurų investicijų visoje ES, kurios prisidės prie ekonomikos gaivinimo ir ilgalaikių ES prioritetų įgyvendinimo.


ES šalys taip pat galės skirti išteklius „InvestEU“ programai iš gaunamų struktūrinių fondų arba iš lėšų, kurias gauna ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės dėka.


„InvestEU“ yra lanksti priemonė, leidžianti valstybėms narėms planuoti savo lėšų naudojimą ir būti daugiau nei tik galutiniais šių lėšų vartotojais“, – plenarinės diskusijos, vykusios kovo 9 dieną, metu kalbėjo José Manuel Fernandes (Europos liaudiespartija, Portugalija).

Dėmesys tvarumui, mažoms įmonėms ir inovacijoms


ES garantija bus padalinta keturioms sritims:

  • tvari infrastruktūra: 9,9 mlrd. eurų;
  • tyrimai, inovacijos ir skaitmeninimas: 6,6 mlrd. eurų;
  • mažos ir vidutinio dydžio įmonės: 6,9 mlrd. eurų;
  • socialinės investicijos ir įgūdžiai: 2,8 mlrd. eurų.

Mažiausiai 30 proc. „InvestEU“ investicijų turėtų būti skiriama ES klimato tikslams pasiekti. Į visas keturias sritis bus įtraukti projektai, remiantys perėjimą prie neutralaus klimato ES. Investiciniai projektai, pretenduojantys į ES paramą, bus tikrinami siekiant nustatyti, ar jie nedaro didelės žalos aplinkai.


Parama inovacijoms ir mažoms įmonėms yra svarbūs „InvestEU“ programos aspektai. Peržiūrėję videoreportažą ir pamatysite, kaip programos pirmtakas rėmė Vokietijos biotechnologijų įmonę „BioNTech“, kuri kartu su JAV farmacijos milžine „Pfizer“ sukūrė pirmąją ES patvirtintą COVID-19 vakciną.


Derybose su Taryba, EP Biudžeto komiteto nariai užtikrino, kad kapitalo parama būtų skiriama mažoms ir vidutinėms įmonėms, patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 krizės.


Anot EP Ekonomikos komiteto pirmininkės Irene Tinagli (Sociaistai ir demokrataim, Italija), kapitalo paramos įtraukimas mažoms įmonėms yra bene svarbiausias rezultatas, kurį pasiekė EP sprendimų priėmimo procesuose.