Naujos Europos ombudsmeno taisyklės – ES labui 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

EP atnaujina Europos ombudsmeno veikimo taisykles – siekiama suteikti platesnius įgaliojimus tiriant netinkamą administravimą ES lygmeniu.

Europos ombudsmenė Emily O'Reilly plenarinės sesijos metu.  

Birželio 23 d. plenarinės sesijos metu EP nariai priimė modernizuotą statutą, kuris sustiprins Europos ombudsmeno pareigas. 2021 m. gegužės mėn. EP derybininkai pasiekė susitarimą dėl taisyklių su Taryba ir Komisija.

Sustiprinta teisinė sistema


Europos ombudsmeno tikslas – ginti žmonių interesus ir tirti atvejus, kai ES institucija ar įstaiga tariamai veikė ne pagal įstatymus ar gero administravimo principus. Bylos gali būti susijusios su administraciniais pažeidimais, diskriminacija, piktnaudžiavimu valdžia ar neveikimu.

Atnaujintas statutas patvirtina Europos ombudsmeno teisę veikti ne tik dėl skundų, bet ir inicijuoti tyrimus tokiais atvejais, kaip sisteminis ar rimtas ES institucijų administravimo pažeidimas.

Taisyklės suteikia Europos ombudsmenui teisę reikalauti tyrimo metu susipažinti su klasifikuota ES informacija. Valstybių narių valdžios institucijos taip pat gali būti paprašytos dalytis informacija.

Europos ombudsmeną kiekvienos kadencijos pradžioje renka Europos Parlamentas. Kandidatai negali būti EP, Tarybos, Komisijos ar nacionalinės vyriausybės nariai per pastaruosius dvejus metus prieš rinkimus. Šiuo reikalavimu siekiama apsaugoti Europos ombudsmeno nepriklausomybę.

„Laisvė elgtis taip, kaip atrodo tinkama“


Birželio 9 d. plenarinės sesijos metu vykusioje diskusijoje dėl naujų taisyklių, dalyvaujant dabartinei Europos ombudsmenei Emily O'Reilly, Parlamento pranešėjas Paulo Rangel (Europos liaudies partija, Portugalija) teigė, kad ombudsmenas turėtų būti „nepriklausoma įstaiga, kuri gali laisvai veikti taip, kaip nori ir mano esant tinkama.“

Paulo Rangel teigė, kad Parlamentą, kaip ir kitas ES institucijas, galima ir reikia tirti: „Mes sakome, kad norime būti tikrinami, norime, kad būtų atkreiptas dėmesys į mūsų procedūras.“

Emily O’Reilly sakė: „Parlamentas ir ombudsmenas visada turėjo labai artimus ir konstruktyvius santykius. Naujas statutas šį ryšį sustiprina... Tai rodo Parlamento nuolatinį pasiryžimą padaryti ES palankesnę piliečiams ir toliau laikytis ES administracijos atskaitomybės pagal aukščiausius standartus.“

Naujų taisyklių kompromisų paieškos


Lisabonos sutartyje nustatyta speciali sprendimų dėl Europos ombudsmeno statuto procedūra: taisykles parengia EP, kuris prieš galutinį europarlamentarų balsavimą turi gauti Komisijos nuomonę ir Tarybos sutikimą.

Taisyklės nebuvo atnaujintos nuo Lisabonos sutarties pasirašymo. Parlamentas pateikė pasiūlymą 2019 m. vasario mėn., tačiau Taryba jam nepritarė. 2021 m. gegužės mėn. institucijos priėmė neoficialų susitarimą, o birželio 10 d. EP pasiūlė tekstą pagal priimtą kompromisą.