EP sesijos apžvalga: LGBTIQ Vengrijoje, migracija, infrastruktūra 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Liepos 5–9 d. EP nariai sukritikavo naujas LGBTIQ taisykles Vengrijoje, patvirtino biudžetus migracijos, transporto, skaitmeniniams ir energijos projektams.

Vengrija


Priimtoje rezoliucijoje EP pasmerkė naujus Vengrijos įstatymų pakeitimus, draudžiančius nepilnamečiams suteikti prieigą prie bet kokios medžiagos LGBTIQ tema, ir paragino Komisiją
imtis skubių priemonių.

Teisės viršenybė


EP nariai paragino Komisiją kuo skubiau ištirti galimus teisės viršenybės principo pažeidimus, kurie daro poveikį ES biudžetui.

Vaikų apsauga internete


EP patvirtino naujas laikinas taisykles, leidžiančias interneto paslaugų teikėjams pašalinti ir pranešti apie seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete.

ES vaistų agentūra


Ruošdamasis deryboms su Taryba, EP patvirtino savo poziciją dėl Europos vaistų agentūros įgaliojimų padidinimo. Siekiama paruošti ES geresniam būsimų sveikatos krizių valdymui.

Migracija


EP patvirtino naują prieglobsčio ir sienų valdymo paramos paketą, kuris padės valdyti migracijos srautus, palengvinti migrantų integraciją ir pagerinti sienų valdymą.

Infrastruktūra


EP nariai priėmė atnaujintą Europos infrastruktūros tinklų priemonės programą, kuri yra 2021–2027 biudžeto dalis. Iš jos bus finansuojami projektai, susiję su transporto ir energetikos tinklų gerinimu, skaitmeninės paslaugomis ir interneto prieinamumu Europoje.

Žuvininkystė


EP patvirtino 6,1 mlrd. eurų biudžetą tvariai žuvininkystei ir žvejų bendruomenių apsaugai 2021–2027 m.

Aplinkosauga


EP nariai patvirtino savo poziciją dėl ES aplinkos apsaugos politikos iki 2030 m., kuria siekiama išspręsti kai kurias klimato problemas ir pereiti prie ekologiškos ekonomikos.

Pagrindinės vertybės


Diskusijos dėl Tarybos birželio 24–25 d. susitikimo rezultatų su Tarybos pirmininku Charles Michel ir Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen metu, EP nariai paragino apsaugoti pagrindines vertybes ES ir visame pasaulyje.

Slovėnijos pirmininkavimas ES Tarybai


Kartu su Slovėnijos ministru pirmininku Janez Janša ir Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen EP nariai aptarė šalies pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus.