Šią savaitę EP: oro tarša, sveikatos krizės ir žmogaus teisės 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Birželio 12–16 d. EP nariai aptars Komisijos planų paketą dėl ES kovos su klimato kaita tikslų ir balsuos dėl naujo teisės akto, skirto suvaldyti tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai.

Šią savaitę EP: oro tarša, sveikatos krizės ir žmogaus teisės  

Kovos su klimato kaita priemonės 2030 m.


Trečiadienį EP Aplinkos komitetas kartu su Komisijos pirmininko pavaduotoju Frans Timmermans diskutuos apie naująjį teisės aktų paketą, kuriuo siekiama įgyvendinti ES tikslus 55 proc. sumažinant šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį iki 2030 m. Ketvirtadienį Komisijos narė Kadri Simson pristatys pasiūlymus EP Pramonės komiteto nariams.

Tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai


Antradienį EP Aplinkos komiteto nariai balsuos dėl naujo teisės akto, orientuoto į geresnį tarpvalstybinio pobūdžio sveikatos krizių, tokių kaip COVID-19, valdymą. Pasiūlyme numatyta priimti ES sveikatos krizės ir pasirengimo pandemijai planą ir griežtesnę grėsmių nustatymo stebėsenos sistemą.

Aukšto lygio konferencija dėl pasaulinės žmogaus teisių būklės


Penktadienį vyks EP ir „Global Campus on Human rights“ organizuojama pirmoji aukšto lygio konferencija dėl pasaulinės žmogaus teisių būklės.

Užsienio santykiai


Ketvirtadienį EP Užsienio reikalų komiteto nariai balsuos dėl trijų pranešimų dėl ES ateities santykių su JAV, Rusija ir Kinija.

ES tarptinklinio ryšio taisyklės


Pirmadienį EP Vidaus rinkos komitetas išsakys savo poziciją dėl pasiūlymo pratęsti galiojančias ES tarptinklinio ryšio taisykles iki 2032 m.

Kova prieš smurtą dėl lyties


Antradienį EP Teisės reikalų ir Moterų teisių komitetai balsuos dėl jungtinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje ir globos teisių poveikio moterims ir vaikams.

Ketvirtadienį EP Moterų teisių ir Piliečių teisių komitetai balsuos dėl rezoliucijos projekto, siūlančio, kad smurtas dėl lyties būtų įvardijamas kaip nusikalstamumo sritis, su kuria reikia kovoti Europos lygiu.