Sanna Marin: ES būtinas savarankiškumas energetikos, maisto ir gynybos srityse 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Kreipdamasi į EP, Suomijos Ministrė Pirmininkė ragino Europą teikti karinę paramą Ukrainai ir stiprinti ES energetinę nepriklausomybę naudojantis atsinaujinančiaisiais ištekliais.

Ministrės Pirmininkės kreipimasis Strasbūre yra diskusijų ciklo „Tai yra Europa“ dalis. Kalbėdama ji pažymėjo, kad ukrainiečiai įrodė savo drąsą ir ištvermę bei turi laimėti karą – kitos alternatyvos nėra. Todėl europiečiai turi toliau teikti pagalbą Ukrainai ir būti pasirengę imtis netgi dar griežtesnių sankcijų bei vizų išdavimo apribojimų Rusijos atžvilgiu.

Pasak S. Marin, trumparegiški Rusijos veiksmai jau lėmė tai, kad Vakarai tapo dar vieningesni. Maža to, Suomija ir Švedija pateikė stojimo į NATO paraiškas.

Keldama nepastovumo energijos rinkose klausimą, ji ragino imtis trumpalaikių priemonių elektros energijos kainoms sumažinti ir spręsti neramumų rinkose bei prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis problemas. Vienintelis būdas vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio energijos krizei nutraukti yra investavimas į atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir anglies dioksido neišskiriančią energiją bei papildomus perdavimo tinklus ir saugojimo infrastruktūrą. Ministrės Pirmininkės teigimu, investavimas į žaliąją pertvarką – irgi būdas mūsų savarankiškumui stiprinti. Todėl 55 % tikslo priemonių rinkinio įgyvendinimas turi būti tęsiamas neribojant užmojų.

Ji pažymėjo, jog ES yra įrodžiusi, kad geba veikti įvairių krizių sąlygomis. Kita vertus, šios krizės atskleidė ES pažeidžiamas vietas, todėl atėjo metas stiprinti savo strateginę autonomiją energetikos, gynybos įrangos gamybos, savarankiško apsirūpinimo maistu ir technologijų srityse.

Kad ES galėtų reaguoti į krizes ir iššūkius, jai būtinas pakankamas biudžetas. Nežiūrint į tai, S. Marin pabrėžė, kad ES fiskalinių taisyklių atlaisvinimas nėra geriausias būdas Europos Sąjungai reformuoti. Ji taip pat paragino toliau tobulinti ES taisyklėmis pagrįstą ekonomikos tvarką, kad būtų galima geriau atsižvelgti į socialines, užimtumo ir aplinkos problemas.

Ministrė Pirmininkė pabrėžė, kad dabartinė krizė – Europoje ne pirma ir ne paskutinė. Sykiu ji paragino ES atsispirti Rusijos energetiniam šantažui, likti vieningai ir toliau vadovautis savo teisės viršenybės, demokratijos bei žmogaus teisių vertybėmis.

Parlamento narių reakcija


Parlamento nariai pasveikino Suomijos sprendimą pateikti paraišką dėl narystės NATO ir teiravosi, kokių Europos energijos rinkų ir tinklų vystymo idėjų turi Suomija. Jie paragino Europą likti visiškai vieninga energetinio šantažo akivaizdoje ir reformuoti energijos rinkas.

Kai kurie kalbėjusieji akcentavo apsirūpinimo maistu saugumo svarbą kovojant su V. Putino taktika. Parlamento nariai paminėjo ir Europos bendrosios rinkos naudą ES šalims bei apgailestavo dėl sunkumų, su kuriais iki šiol susiduria moterys lyderės, viena kurių yra ir S. Marin.