Europos Parlamentas pritarė 2014-2020 m. ES daugiamečiam biudžetui  

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

ES daugiamečio biudžeto investicijos koncentruosis į paramą darbo vietų kūrimui, mažoms įmonėms, moksliniams tyrimams ir švietimui © BELGA/EASYFOTOS/CHROMORANGE/K.NI  

Po daug mėnesių trukusių derybų antradienį Europos Parlamentas pritarė 2014-2020 m. ES daugiametei finansinei programai. ES Taryba sutiko atsižvelgti į visus liepos mėn. EP rezoliucijoje nustatytus reikalavimus, kurie suformuoti reaguojant į birželio mėn. pasiektą Europos Parlamento, ES Tarybai pirmininkaujančios Airijos ir Europos Komisijos derybininkų politinį susitarimą.

Per ateinančius septynerius metus ES biudžete numatyta skirti 960 mlrd. eurų įsipareigojimų ir 908 mlrd. eurų mokėjimų (2011 m. kainomis).


2013 m. birželio mėn. pasiektame politiniame susitarime dėl ilgalaikio ES biudžeto Europos Parlamentas pasiekė esminius savo tikslus. Bus leidžiama nepanaudotas ES lėšas perskirstyti ne tik tarp metų, bet ir tarp atskirų išlaidų eilučių, siekiant kiekvieną eurą išleisti kuo efektyviau.


Kitas EP narių pasiekimas - daugiametis ES biudžetas bus persvarstytas 2016 m. atsižvelgiant į to meto ekonominę padėtį. Taip pat numatyta, kad ateityje bus siekiama suvienodinti daugiamečio ES biudžeto trukmę su ES institucijų politiniu ciklu - tuomet jis būtų sudaromas nebe septyneriems, o penkeriems metams.


Be to, Europos Parlamentas pasiekė, kad nebeliko ES biudžeto deficito, kuris šiais metais galėjo lemti, kad Europos Komisija nebūtų turėjusi lėšų apmokėti finansinius įsipareigojimus. ES valstybės galiausiai sutiko skirti likusius 3,9 mlrd. eurų neapmokėtoms sąskaitoms padengti. EP buvo atidėjęs balsavimą dėl daugiamečio ES biudžeto, kol nebus išspręstas šis klausimas.


EP narai taip pat ragino gerbti Parlamento teisėkūros galias ir užbaigti derybas dėl įvairių daugiamečių programų teisinio pagrindo. Tai pavyko užtikrinti, todėl šioje plenarinėje sesijoje bus balsuojama dėl daugelio minėtų programų.


ES Taryba taip pat sutiko su Parlamento reikalavimu sukurti aukšto lygio darbo grupę nuosavų išteklių klausimui spręsti, nes, europarlamentarų manymu, dabartinė sistema tapo pernelyg nenuosekli dėl įvairių išlygų ir išimčių, skirtingų pajamų šaltinių ir pernelyg didelės priklausomybės nuo nacionalinių biudžetų.


Daugiamečiam ES biudžetui pritarė 537 EP nariai, 126 nepritarė, o 19 susilaikė. Tikimasi, kad jis bus galutinai patvirtintas ES konkurencingumo taryboje gruodžio 2 d.