Galutinis balsavimas dėl ES biudžeto 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Biudžeto komiteto pirmininkas Alain Lamassoure atsako į žurnalistų klausimus  

Derybos dėl ilgalaikio 2014–2020 m. ES biudžeto, vadinamosios daugiametės finansinės programos, buvo ilgos ir sunkios, tačiau galiausiai Europos Parlamentui ir valstybėms narėms pavyko dėl jo sutarti. Lapkričio 14 dieną jam pritarė Biudžeto komitetas, o visas Parlamentas dėl jo balsuos antradienį. EP pasiekė esminius savo tikslus – užtikrinti lankstumą perkelti nepanaudotas lėšas į kitus metus ir kitas programas, taip pat numatyti biudžeto peržiūros galimybę atsižvelgus į ekonominę padėtį.

2014 m. biudžetas


Derybose dėl kitų metų biudžeto Parlamentui pavyko pasiekti, jog daugiau lėšų būtų skirta kovai su jaunimo nedarbu, humanitarinei pagalbai, migracijos ir prieglobsčio politikai bei ES išorės sienų apsaugos agentūrai „Frontex“. Iš viso 2014 m. biudžete numatyta 135,5 mlrd. eurų.


„Parlamentas sutiko su mažesniu biudžetu [nei buvo planuota]. Tačiau sugebėjome užtikrinti tinkamą svarbiausių programų finansavimą ir užkirsti kelią lėšų trūkumui“, – pažymėjo Biudžeto komiteto pirmininkas Alain Lamassoure (Europos liaudies partija, Prancūzija).


2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (DFP)


Nors valstybės narės dėl jos sutarė jau vasarį, Parlamentas balsavimą atidėliojo, kol nebuvo įgyvendintos jo iškeltos sąlygos. Europarlamentarai siekė didesnio lankstumo skirstant lėšas, taip pat panaikinti ankstesnių metų trūkumus bei išsamaus ES „nuosavų išteklių“ reformos aptarimo.


Daugiametė finansinė programa nustato viršutines ribas, kiek kasmet gali išleisti ES. Pagal pasiektą susitarimą ateinančių septynerių metų „lubos“ – 960 mlrd. eurų.


„Parlamentas nusprendė nekvestionuoti valstybių narių nustatytų maksimalių ribų. Mainais šalys įsipareigojo numatyti jų peržiūrą 2016 metais“, – teigė A. Lamassoure.


Kas toliau?


Europarlamentarai antradienį balsuos dėl ilgalaikio ES biudžeto, o kitą dieną – dėl 2014 m. išlaidų.