INFOGRAFIKAS: kam naudojamos ES biudžeto lėšos? 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamentas lapkritį patvirtino ilgalaikį ES biudžetą. Jo lėšos, be kita ko, bus naudojamos investicijoms į transporto ir energetikos infrastruktūrą bei mokslinius tyrimus, sanglaudai ir žemės ūkiui remti. Pasitelkę infografiką sužinokite apie konkrečius šių lėšų panaudojimo pavyzdžius.

Schema iliustruoja, kaip ES fondai padeda plėtoti transporto infrastruktūrą ir taip pagerinti susisiekimą tarp ES šalių. Ne mažiau svarbios yra investicijos į moksliniu tyrimus, kurių rezultatai padeda užtikrinti ūkio konkurencingumą. Be to, daug dėmesio skiriama kaimiškų vietovių plėtrai ir biologinės įvairovės išsaugojimui.