Europos duomenų strategija: EP siekiai 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Sužinokite, kaip EP nariai siekia suformuoti ES ne asmens duomenų keitimosi taisykles, kurios paskatintų naujoves, tačiau tuo pačiu apsaugotų privatumą.

©AdobeStock/Sdecoret  

Duomenys yra svarbi ES skaitmeninės transformacijos bei neatskiriama skaitmeninių paslaugų, formuojančių mūsų kasdienį gyvenimą ir ekonomiką, dalis.


Skaitykite daugiau: „Didieji duomenys: apibrėžimas, nauda, iššūkiai (infografikas)“

2020 m. vasario 19 d. Europos Komisija pristatė Europos duomenų strategiją, kuria siekiama, kad ES taptų duomenimis grindžiamos visuomenės lydere. 2021 m. kovo 25 d. EP  nariai priėmė rezoliuciją, kuriose ragina priimti europinėmis vertybėmis pagrįstus į žmones orientuotus teisės aktus, kurie išsaugotų teisę į privatumą, užtikrintų skaidrumą bei būti naudingi tiek piliečiams, tiek verslui.

ES duomenų ekonomikos nauda


Europarlamentarai pažymėjo, kad krizė parodė, jog reikia veiksmingų duomenų teisės aktų, kuriais būtų remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos. Šiuo metu ES jau egzistuoja didžiulis kiekis aukštos kokybės, ne asmeninių duomenų, kurių potencialas dar nėra išnaudotas. Tai, pavyzdžiui, pramonės, prekybos ar viešojo sektoriaus duomenys, kurių kiekis per ateinančius metus turėtų dar labiau padidėti. EP nariai tikisi, kad duomenų įstatymai padės išnaudoti šį potencialą ir padaryti duomenis prieinamus Europos įmonėms, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, ir tyrėjams.


Duomenų srauto tarp sektorių ir šalių sudarymas suteiktų įvairaus dydžio Europos įmonėms daugiau galimybių diegti naujoves ir augti, o ES tapti duomenų ekonomikos lydere.


Europos Komisijos duomenimis, iki 2025 m. ES valstybių duomenų ekonomikos vertė galėtų išaugti iki 829 mlrd. eurų. 2018 m. ji sudarė 301 mlrd. eurų. Savo ruožtu duomenų specialistų skaičius galėtų padidėti nuo 5,7 iki 10,9 mln.


Europos konkurentai pasaulyje, tokie kaip JAV ir Kinija, labai greitai kuria naujoves ir taiko savo prieigos prie duomenų bei jų naudojimo būdus. Tam, kad taptų duomenų ekonomikos lydere, ES turėtų rasti europinį būdą, kaip panaudoti duomenų potencialą ir nustatyti savo standartus.

Privatumo, pagrindinių teisių ir skaidrumo taisyklės

EP nariai reikalauja, kad naujose taisyklėse turi būti gerbiamos Europos vertybės, tokios kaip teisė į privatumą, skaidrumas ir pagrindinės teisės. Laisvas dalijimasis duomenimis turi būti ribojamas ne asmeniniais ar negrįžtamai anoniminiais duomenimis. Asmenys turi visiškai kontroliuoti savo duomenis ir juos toliau privalo apsaugoti ES duomenų apsaugos taisyklės, tokios kaip, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).


Europarlamentarai ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis nustatant pasaulinius standartus, kurie gerbtų Europos vertybes ir principus ir užtikrintų Europos rinkų konkurencingumą.

Siekiant paskatinti dalijimąsi duomenimis, Parlamentas ir Taryba priėmė Duomenų valdymo aktą. Juo siekiama padidinti duomenų prieinamumą ir stiprinti pasitikėjimą dalijantis duomenimis. Šis aktas įsigalios nuo 2023 m. rugsėjo.

Remdamasis tuo, 2023 m. kovo mėn. Parlamentas priėmė poziciją dėl Duomenų akto, kuris padės įmonėms lengviau pasiekti didelius aukštos kokybės pramonės duomenų kiekius. Parlamentas dabar pasirengęs pradėti derybas su Taryba dėl galutinės taisyklių formos.

Europos duomenų erdvės ir didžiųjų duomenų infrastruktūra

Pagrindinis naujųjų taisyklių ramstis turėtų būti laisvas duomenų srautas. Europarlamentarai ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti konkrečiam sektoriui skirtas duomenų erdves, kurios leistų keistis duomenimis pagal bendras gaires, teisės aktus ir protokolus. Anot jų, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendrai Europos sveikatos duomenų erdvei.


Duomenų strategijos sėkmė labai priklauso nuo informacijos ir ryšių infrastruktūros. Todėl EP nariai ragina paspartinti technologinę plėtrą ES, ypač kibernetinio saugumo, šviesolaidžio kabelių, 5G ir 6G srityse. Jie taip pat palankiai įvertino Komisijos pasiūlymus pagerinti ES padėtį superkompiuterių ir kvantinių kompiuterių srityje. Jie taip pat įspėjo, kad siekiant užtikrinti lygias galimybes, reikia panaikinti regionų skaitmeninę atskirtį.

Didžiųjų duomenų aplinkosauginis pėdsakas

Nors duomenys gali paremti ekologiškas technologijas ir padėti ES pasiekti tikslą iki 2050 m. tapti neutraliu klimatui žemynu, šis sektorius išmeta daugiau nei 2 proc. viso pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. EP nariai ragina sutelkti dėmesį į anglies dvideginio ir elektroninių atliekų mažinimą.


Skaitykite daugiau: „Europos Parlamentas pateikė pasiūlymus dėl dirbtinio intelekto reguliavimo

Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES formuoja skaitmeninį pasaulį: