EP patvirtino transeuropinio energetikos tinklo finansavimo gaires 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamentas patvirtino transeuropinio energetikos tinklo finansavimo gaires, kad jos atitiktų ES klimato tikslus.

2022 m. balandžio plenarinės sesijos metu europarlamentarai pritarė siūlymui atnaujinti ES pagrindinių energetikos projektų finansavimo gaires, kad jos atitiktų Europos klimato politiką ir Paryžiaus susitarimo tikslus.

EP nariai pritarė galimybei skirti ES lėšų vandenilio transportavimo ir anglies dioksido saugojimo infrastruktūros plėtrai ar jau veikiančios infrastruktūros pritaikymui naujų energijos šaltinių transportavimui. ES taip pat palaipsniui mažins finansavimą gamtinių dujų infrastruktūros plėtros projektams, o visi nauji projektai turės prisidėti prie ES 2030 m. ir 2050 m. klimato tikslų.

Transeuropinis energetikos tinklas (TEN-E)


Transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) tikslas yra plėtoti energijos vidaus rinką sujungiant atokius ES regionus. Jais taip pat siekiama pagerinti vietinius energijos saugojimo pajėgumus bei panaikinti tarpvalstybines tinklo spragas. Juose nustatomi bendrųjų interesų projektai, kuriuose šalys gali bendradarbiauti kuriant bendrus energetikos tinklus bei numatomos investicijos į naują energetikos infrastruktūrą.


EP nariai taip pat pritarė energijos kaupimo technologijų, tokias kaip vandenilio ar namų baterijos, stiprinimui. EP nariai pabrėžia vandenilio, gaminamo iš atsinaujinančių šaltinių (vadinamojo „žaliojo vandenilio“), potencialą. Jie palaiko Europos Komisijos pastangas sukurti europinius akumuliatorių standartus ir sumažinti ES priklausomybę nuo energijos gamybos už Europos ribų.


Europarlamentarai taip pat ieško galimybių sukurti decentralizuotą saugojimo sistemą naudojant namų baterijas, namų šilumos akumuliatorius, taip pat energijos perdavimo iš transporto priemonių ir pažangiųjų namų energijos sistemas.