ES plėtra 
Narystės perspektyvos ir pažanga 

Pasaulis 
 

Iš narystės Europos Sąjungoje siekiančių valstybių tikimasi reformų, o mainais į tai jos gauna paramą. Sužinokite daugiau, kaip joms sekasi kelyje į ES.

Dalytis šiuo puslapiu: 

Straipsniai 

Vaikas su žemėlapiu rankose        

Vakarų Balkanų šalys – tarp realiausių pretendenčių dalyvauti kitoje ES plėtros bangoje. Sužinokite apie jų pažangą siekiant šio tikslo ir ES pagalbą.

Šešios šalys – šeši grafikai        

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Kosovas, Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Serbija – šešios Vakarų Balkanų šalys, pretenduojančios į narystę Europos Sąjungoje. Tačiau jų pažanga siekiant šio tikslo – nevienoda, o pagal daugelį rodiklių jos gana smarkiai atsilieka nuo ES narių. Pasitelkę grafikus sužinokite daugiau apie pagrindinius visų šešių kandidačių ekonominius ir socialinius rodiklius.

Europos Sąjungos plėtra        

Šiandien, gegužės 1–ąją, lygiai prieš dešimt metų Europos Sąjunga padidėjo iki 25 valstybių narių. Tuomet aštuonios Vidurio ir Rytų Europos šalys, įskaitant Lietuvą, o taip pat Kipras ir Malta prisijungė prie 15 šalių bendrijos. Ši „Didžiuoju sprogimu“ praminta plėtra tapo dar vienu Europos vienijimosi žingsniu.

Vaizdo įrašai