Stiprinama Šengeno informacinė sistema (infografikas) 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Siekiant užtikrinti europiečių saugumą, stiprinama Šengeno informacinė sistema. Plačiau apie pakeitimus – infografike.

Infografikas  

Spalio 24 d. plenarinėje sesijoje Strasbūre EP nariai balsavo dėl informacijos ir duomenų keitimosi tarp skirtingų ES vidaus reikalų informacinių sistemų gerinimo. Taip pat siekiama stiprinti ES išorės sienų apsaugą, vidaus saugumą bei gerinti migracijos valdymą.

Stiprinama išorės sienų apsauga


Šengeno informacinė sistema (SIS) – tai plataus masto, centralizuota informacinė sistema, pagal kurią atliekami patikrinimai kertant Šengeno erdvės išorės sienas. Ji yra plačiausiai naudojama ir efektyviausia IT sistema ES laisvės, saugumo ir teisingumo srityje.


Būtinybė griežtinti ES sienų kontrolę atsirado 2015 m. padidėjus į Europą plūstančių pabėgėlių skaičiui bei po teroristinių išpuolių Sąjungos viduje. Migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautas buvo vertinamas kaip grėsmė vidaus saugumui, o paveiktos valstybės narės, taikydamos Šengeno sienų kodeksą, nustatė vidaus sienų patikrą.


Siekiant sustiprinti Šengeno informacinės sistemos veikimo efektyvumą ir veiksmingumą2016 m. gruodį Europos Komisija pateikė tris teisėkūros pasiūlymus dėl Šengeno informacinės sistemos peržiūros.


„SIS išliks didžiausia, labiausiai naudojama ir geriausiai įgyvendinta duomenų bazė, kuri užtikrins mūsų piliečių saugumą“, – teigė EP pranešėjas Carlos Coelho (Europos liaudies partija, Portugalija).

Pagrindiniai pakeitimai  

Pagrindinės reformos

 

Kovoje su neteisėta migracija, sistema pagerins keitimąsi informacija ir perspėjimais apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas grąžinimo sprendimas.


Valstybės narės taip pat privalės dalintis informacija ir perspėjimais apie teroristinius išpuolius


Be to, bus dalinamasi prevenciniais perspėjimais dėl vaikų, kurie gali būti pagrobti vieno iš tėvų, taip pat vaikų ir pažeidžiamų asmenų, kuriems turi būti neleidžiama keliauti dėl jų pačių saugumo (pvz., jeigu dėl kelionės gali kilti priverstinės santuokos, moterų lyties organų žalojimo, prekybos žmonėmis rizika).


Taip pat bus nustatytos griežtesnės duomenų apsaugos taisyklės, suteikiant daugiau kontrolės priemonių duomenų apsaugos institucijoms.


„Šiuo metu valstybės narės nesikeičia informacija apie tai, ar trečiosios šalies pilietis turėtų būti sugrąžintas ar ne. Dėl informacijos mainų trūkumo, trečiosios šalies pilietis, turintis prievolę grįžti, gali lengvai jos išvengti išvykdamas į kitą valstybę narę“, – teigė EP pranešimo bendraautoris Jeroen Lenaers (Europos liaudies partija, Nyderlandai).

Susiję straipsniai: