EP siūlo didinti ES investicijas į ateities kartas 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Atnaujinto Europos socialinio fondo investicijos yra nukreiptos į vaikus ir jaunimą Europoje. Žiūrėkite videoreportažą ir sužinokite daugiau.

2021 m. birželio 8 dieną europarlamentarai pritarė naujoms taisyklėms, skirtoms kovai prieš nedarbą ir skurdą pandemijos krizės metu. Derybose dėl atnaujinto „Europos socialinio fondo +“, EP pavyko užtikrinti daugiau lėšų kovai su jaunimo nedarbu ir vaikų skurdu.

Programa, kurios biudžetas yra 88 mlrd. eurų 2021–2027 metams, padės ES šalims suteikti nemokamą švietimą, tinkamą maistą ir būstą vaikams. Fondas taip pat rems investicijas į pameistrystę ir profesinį mokymą jauniems žmonėms.

„Europos socialinis fondas +“ skatins lygias galimybes vaikams, kurie patiria skurdo arba socialinės atskirties riziką ir tiems, kurie neteko darbo ar patyrė pajamų sumažėjimą.

Kas yra „Europos socialinis fondas +“

Pagrindinis ESF+ tikslas – prisidėti kuriant socialiai atsakingesnę Europą ir praktiškai įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, tuo pačiu skatinant didesnę ekonominę ir socialinę konvergenciją visoje Europoje.

ESF+ investuos į 3 pagrindines sritis: 1) švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą; 2) darbo rinkų veiksmingumą ir vienodas galimybes gauti gerą darbą; 3) socialinę įtrauktį, sveikatos priežiūrą ir kovą su skurdu.