Priimtas pasiūlymas plėsti ES pagalbą darbą praradusiems žmonėms 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

EP nariai atnaujino Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo taisykles, atsižvelgiant į naujus darbo rinkos iššūkius.

Prieš daugiau nei dešimt metų įkurtas prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas teikia paramą žmonėms, netekusiems darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, vykstančių dėl globalizacijos, pavyzdžiui, kai uždaroma didelė bendrovė arba gamykla perkeliama už ES ribų, arba dėl pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės.

Dabartinio fondo lėšos gali būti naudojamos profesiniam mokymui, subsidijoms naujų įmonių kūrimui arba įmonių, samdančių be darbo likusius žmones, skatinimui. Fondo lėšomis nefinansuojamos socialinės apsaugos priemonės, tokios kaip pensijos arba bedarbio pašalpos.

Kad galėtų pasinaudoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo teikiama finansine parama, valstybės narės turi pateikti prašymą. ES lėšomis gali būti bendrai finansuojama iki 60 proc. atleistų darbuotojų reintegracijos į darbo rinką sąnaudų.

Lengvai prieinamas fondas

Parlamento nariai užtikrino tam tikrus Europos prisitaikymo ir globalizacijos pokyčius

  • paraiškų dėl paramos riba sumažinta iki 200 atleistų darbuotojų;
  • galimybė pateikti vienkartinę paraišką dėl 22 tūkst. eurų pradėti verslą arba finansuoti darbuotojų perėmimą;
  • vaiko priežiūros pašalpa globėjams, dalyvaujantiems mokymuose ar ieškant darbo.

 

Pasiūlymai


Atleisti darbuotojai galėjo gauti paramą iš šio fondo tik tuo atveju, jei jie buvo atleisti dėl besikeičiančio prekybos pobūdžio arba finansų ir ekonomikos krizės padarinių. Pagal naujas taisykles, patvirtintas 2021 m. balandžio mėnesį, paramą bus galima gauti ir dėl kitų restruktūrizavimo priežasčių, kaip antai automatizavimas, skaitmeninimas, perėjimas prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos.

EP nariai taip pat siūlo prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą pervadinti į Europos pereinamojo laikotarpio fondą ir siekia, kad ir mažesnėse įmonėse darbo netekę žmonės galėtų pasinaudoti jo teikiama parama. Taip pat buvo siūloma paspartinti paraiškų nagrinėjimą.

„Šis sprendimas reikš didesnę paramą, skiriamą didesniam skaičiui darbą praradusių žmonių. Lankstesnės taisyklės leis gauti paramą ir praradusiems darbą dėl COVID-19 pandemijos“, – apie pakeitimus kalbėjo EP pranešimo šia tema autorė Vilija Blinkevičiūtė (Socialistai ir demokratai, Lietuva).