ES parama kultūrai 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

2021 m. gegužės mėnesį EP nariai patvirtino didžiausią kada nors buvusį, 2,5 mlrd. eurų biudžetą kultūros ir kūrybos sektoriams 2021–2027 metams.

„Kūrybiška Europa“ yra vienintelė programa, kuri išskirtinai remia kultūros ir audiovizualinį sektorius. Po iššūkių, su kuriais dėl pandemijos apribojimų susidūrė menininkai, 2021 m. gegužės mėnesio plenarinės sesijos metu, EP patvirtino 2,5 mlrd. eurų biudžetą 2021–2027 metams.

2,5 mlrd. eurų  ; biudžetas kultūrai

Pasidalyti šia citata: 

Geresnis atsakas skirtingiems sektoriams ir jų poreikiams


Tam, kad būtų atsižvelgta į kiekvieno sektoriaus poreikius, „Kūrybiškos Europos“ programa yra suskirstyta į tris atskiras paprogrames :

Kultūra – daugiausia dėmesio skiriama tinklų kūrimui, tarpvalstybiniam ir daugiadisciplininiam bendradarbiavimui kultūros ir kūrybos sektoriuose ir stipresnės europietiškos tapatybės bei vertybių kūrimui, ypatingą dėmesį skiriant muzikos sektoriui.

Medijos – skirta skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, mobilumą ir naujoves, gerinti Europos audiovizualinių kūrinių matomumą naujoje aplinkoje ir padaryti jį patrauklų skirtingoms auditorijoms, ypač jauniems žmonėms.

Tarpsektorinė papogramė – skirta skatinti inovacijas, remti tarpsektorinius projektus ir gerųjų patirčių dalijimąsi.

„Kūrybiškos Europos“ programa taip pat remia: 
  • Europos paveldo ženklą; 
  • Europos paveldo dienas; 
  • Europos muzikos, literatūros, paveldo ir architektūros apdovanojimus; 
  • Europos kultūros sostines. 

Parama veiklai, kuriančiai pridėtinę vertę ES


„Kūrybiškos Europos“ programa teiks paramą veikloms, kurios skatina ES vertybes, kultūrinę įvairovę ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Įtraukties ir lyčių lygybės skatinimas


EP nariai užtikrino, kad dėmesys būtų skiriamas įtraukčiai ir lyčių lygybei, skatinant neįgaliųjų, mažumų ir mažiau galimybių turinčių asmenų dalyvavimą, taip pat remiant moterų talentus.