Teisės viršenybė: EP nariai ragina Komisiją apsaugoti ES fondus 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

EP nariai nori, kad Komisija įrodytų galinti apsaugoti ES biudžetą nuo šalių narių, kurios pažeidžia teisės viršenybės principus.

©AdobeStock/Respiro888  

2021 m. liepos mėn. plenarinės sesijos metu EP nariai pabrėžė, kad Komisija turėtų skubiai reaguoti į potencialius teisės viršenybės principo pažeidimus, ypač atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose šalyse susidariusi situacija reikalauja skubaus atsako.

Pranešime atsižvelgiama į Komisijos parengtas ES teisės viršenybės įgyvendinimo gaires, kurios susieja ES lėšų paskirstymą su valstybių narių pagarba teisės viršenybei.

Teisės aktai galioja nuo 2021 m. sausio 1 d., tačiau iki šiol Komisija nepasiūlė jokių priemonių. Parlamento nuomone, reglamentas gali būti pritaikomas ir be papildomų paaiškinimų, o gairių rengimas neturėtų vėluoti.

Komisija turėtų kuo greičiau pranešti Parlamentui apie pirmuosius tiriamus atvejus, teig'ė EP nariai. Jei Komisija nesiims privalomų priemonių, EP ruošiasi pateikti bylą prieš Komisiją Europos Teisingumo Teisme.

Panašius reikalavimus EP pateikė ir birželio 10 d. priimtoje rezoliucijoje.

Atskiroje rezoliucijoje 2021 m. liepos 8 d. EP pasmerkė Vengrijos įstatymą, pagal kurį, prisidengiant kova su pedofilija, draudžiama LGBTIQ turinį rodyti mokyklų mokomojoje medžiagoje ar televizijos laidose vaikams.

Šis įstatymas nėra pavienis įvykis, o dar vienas „sąmoningas pamatinių teisių Vengrijoje ribojimo ir valstybės remiamos kampanijos prieš LGBTIQ asmenis pavyzdys“, sako EP nariai. EP teigia, kad „valstybės remiama mažumų diskriminacija daro tiesioginį poveikį ES valstybių projektų pasirinkimui“ ir taip daro įtaką ES finansinių interesų apsaugai.

Parlamentas reikalauja, kad Komisija nedelsdama pasitelktų ES lėšų panaudojimo Vengrijoje apsaugos taisykles.

Reikalinga skubi teisės viršenybės apsauga


Anksčiau vykusiame EP Biudžeto ir Biudžeto kontrolės komitetų pasitarime, EP nariai kartu su Komisijos Biudžeto departamento generaliniu direktoriumi Gert Jan Koopman aptarė ES biudžeto ir teisinės valstybės įstatymų taikymą.

J. Koopman pabrėžė Komisijos galimų vertinimų svarbą: „Priimti sprendimai bus peržiūrėti Europos Teisingumo Teisme <...> Turime neklysti nuo pat pradžių. Mes tiesiog negalime sau leisti daryti klaidų ir kelti bylas, kurias Teismas panaikins. Tai bus katastrofa“.

„Jeigu žmogus norėtų labai trumpų gairių, jis galėtų parašyti tik vieną sakinį: „Peržiūrėkite reglamentą“ <...> Visos šalys narės turėtų matyti, kad Komisija atlieka objektyvius tyrimus“, – teigė EP narys Petri Sarvamaa (Europos liaudies partija, Suomija).

Eider Gardiazabal (Socialistai ir demokratai, Ispanija) teigė: „ž Teisinės valstybės principų pažeidimai yra labai rimta tema. Mes žinome, kad turime būti labai kruopštūs atlikdami šiuos vertinimus. Tačiau šis griežtumas ir kruopštumas negali visam laikui atidėti reglamento taikymo“.

Kiti nariai teigė, kad ES yra ištikusi teisės viršenybės krizė ir paragino Komisiją imtis ryžtingų veiksmų.. Terry Reintke (Žalieji, Vokietija) sakė: „Mes visiškai pasitikime Komisijos galimybėmis stebėti, rasti ir vertinti atvejus. Jūs turite vienus geriausiųteisininkų Europoje, turite geriausius valstybės tarnautojus, kurie saugo ES biudžetą ir teisinę valstybę“.

„Tačiau susidaro įspūdis, ir aš kalbu milijonų ES piliečių vardu, kad jums trūksta tam tikro skubos jausmo. Toks jausmas, kad sėdite šiuose degančiuose namuose ir sakote: „Prieš paskambindami ugniagesiams, mes pateiksime gaires, kaip jie gali užgesinti šį gaisrą“, – teigė T. Reintke.


ES biudžetas ir teisės viršenybė

2020 metų gale priimti teisės aktai padarė ES fondus prieinamus tuo atveju, kai yra atsižvelgiama į teisės viršenybę. Jeigu Komisija nustatys, kad šalis pažeidė šiuos aktus ir ES finansiniams interesams gresia pavojus, ji galės nutraukti arba laikinai sustabdyti ES biudžeto mokėjimus tai šaliai.

Taryba turi priimti sprendimą kvalifikuota balsų dauguma. Taisyklėmis taip pat siekiama apsaugoti galutinių naudos gavėjų, tokių kaip ūkininkai, studentai, mažos įmonės ar NVO interesus, teigiant, kad jie neturėtų nukentėti dėl vyriausybių veiksmų.


Teisiniai iššūkiai

Parlamentas siekia, kad sistema būtų įgyvendinta atsižvelgiant į pastaraisiais metais kilusį susirūpinimą teisinės valstybės ir demokratijos principų laikymosi kai kuriose valstybėse narėse.

Vengrija ir Lenkija kreipėsi į Europos Teisingumo Teismą reikalaudamos panaikinti reglamentą. 2020 m. gruodžio 10–11 d. vykusiame susitikime ES vadovai sutarė, kad Komisija turėtų parengti gaires, kaip įgyvendinti taisykles, kurios turėtų būti paruoštos po Teisingumo Teismo sprendimo.

Vis dėlto, EP pareikalavo, kad taisyklės įsigaliotų ir pabrėžė, kad Komisija turi teisinę pareigą ginti ES interesus ir vertybes.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES siekia apsaugoti teisės viršenybę.