Kaip ES padeda Europos regionams? 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

ES finansavimas padės regionams atsigauti po koronaviruso krizės, sumažinti socialinę nelygybę, sukurti naujų darbo vietų ir rasti ekologiškų sprendimų.

Visi Europos regionai vystosi skirtingais tempais, todėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas tebėra vienas iš svarbiausių ES prioritetų.


Birželio 24 d. EP nariai balsuos dėl trijų ES fondų, kurių bendra vertė siekia 243 mlrd. eurų. Šiomis lėšomis bus siekiama sustiprinti ES ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, kovoti su klimato kaita, skatinti socialines programas, tvarią miestų plėtrą bei atsigavimą po COVID-19 pandemijos.


Susijęs straipsnis: „Socialinė Europa: kokia yra ES socialinė politika?“


Parama pažangiam ir tvariam augimui ES regionuose


Naujoji sanglaudos politika turėtų supaprastinti procedūras, padaryti investicijas veiksmingesnes ir suderintas su regionų perėjimu prie neutralios klimatui Europos.


Didelė finansavimo dalis bus skirta projektams, remiantiems pažangų augimą ir ekologišką ekonomiką.


Būsimi sanglaudos politikos tikslai:

 • mažiausiai 30 proc. regioninio finansavimo nukreipti klimato veiksmams;
 • gerbti aplinkos, klimato, biologinės įvairovės ir žiedinės ekonomikos tikslus;
 • investuoti į tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą;
 • siūlyti individualiai pritaikytą paramą atokiausiems regionams, saloms ir apleistoms vietovėms;
 • sutelkti dėmesį į mokslinius tyrimus ir naujoves;
 • skirti mažiausiai 8 proc. Europos regioninės plėtros fondo išteklių tvariai miestų plėtrai.

Branduolinė energija ir iškastinis kuras nebus įtraukti, išskyrus projektus, kuriuose anglis pakeičiama gamtinėmis dujomis. Jie gali gauti finansinę paramą iki 2025 m. gruodžio 31 d.


Siekiant regionams padėti atsigauti po koronaviruso krizės, fondai taip pat turėtų remti kultūrą, tvarų turizmą, skaitmeninimą ir atsparesnes visuomenės sveikatos sistemas.

Regioninės plėtros ir bendradarbiavimo finansavimas

Sanglaudos politika iš dalies finansuojama iš daugiamečio ES biudžeto, iš dalies – iš „Kitos kartos ES“ priemonės.

Europos regioninės plėtros fondas: 
 • įkurtas 1975 m.; 
 • siekia ištaisyti regionų disbalansą, remia vietoves, kurių vystymasis atsilieka, ir pertvarko nykstančius pramonės regionus; 
 • remia regionus, kenčiančius nuo rimtų ir nuolatinių gamtinių ar demografinių pokyčių. 
„Interreg“ programa 
 • įkurta 1990 m.; 
 • remia tarpvalstybinius projektus sveikatos, ekologijos ir kitose srityse; 
 • remia tarpvalstybinį, tarptautinį, tarpregioninį bendradarbiavimą ir atokiausius regionus; 
 • teiks finansavimą klimato veiksmams ir socialinėms programoms, įskaitant visuomenės sveikatą, ir mažiems projektams. 
Sanglaudos fondas 
 • įsteigtas 1994 m.; 
 • remia aplinkosaugos projektus ir transeuropinius transporto tinklus; 
 • skiriamas valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) vienam gyventojui yra mažesnės nei 90 proc. ES vidurkio. 

Kita finansinė parama

Regionai, kurie naudojasi iškastiniu kuru ir kurie labiausiai nukentėjo nuo perėjimo prie neutralaus klimato, bus remiami Teisingos pertvarkos fondo pagal investicijų į klimatą planą. Parlamentas šią programą patvirtino 2021 m. gegužę. Jai bus skirta 7,5 mlrd. eurų iš 2021–2027 m. ES biudžeto ir dar 10 mlrd. eurų iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės.


Be to, Europos regionai gaus paramą pagal priemonę „ReactEU“, skirtą padėti sektoriams, kuriuos labiausiai paveikė ekonominiai pandemijos padariniai.