ES jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas: parama tvarumui jūrose 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Iš viso tvariai žuvininkystei ir žvejų bendruomenių apsaugai 2021–2027 m. bus skirta 6,1 mlrd. eurų.

©Moofushi/AdobeStock  

2021 m. liepos mėn. plenarinės sesijos metu EP nariai patvirtino Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (EJRŽF), kuris yra ES ilgalaikio biudžeto 2021–2027 m. dalis, ir nustatė, kam turėtų būti skirtas finansavimas.

5,3 mlrd. eurų bus skirta žuvininkystės, akvakultūros ir žvejybos laivynų valdymui. Likusi dalis finansuos mokslines konsultacijas, kontrolę ir patikrinimus, rinkos tyrimus, jūrų priežiūrą ir saugumą.

EJRŽF yra suderintas su bendrąja žuvininkystės politika, kurioje yra nustatytos tvaraus Europos žvejybos laivynų valdymo ir žuvų išteklių išsaugojimo taisyklės. 2021 m. kovo mėn. EP susitarė dėl savo pozicijos dėl žuvininkystės kontrolės sistemos reformos. Europarlamentarai nori, kad kai kuriuose didesniuose laivuose būtų įrengtos privalomos vaizdo stebėjimo kameros, taip pat, kad būtų apibrėžtos naujos priemonės geresniam maisto grandinės atsekamumui.

Parama žvejų bendruomenėms

Daugelis žvejų bendruomenių nukentėjo nuo COVID-19 pandemijos. EJRŽF suteiks kompensaciją žvejams, kurių veikla nutrūks visam laikui ar laikinai. EJRŽF skirs konkrečius išteklius, skirtus remti jaunus žvejus (iki 40 m.), kurie pirmą kartą įregistruos laivą ES žvejybos laivyne. Valstybės narės, turinčios atokiausius regionus, turės parengti veiksmų planą, užtikrinantį žvejybos bendruomenių rėmimą.

Tvarios jūros ir vandenynai

30 proc. lėšų turėtų būti skirta klimato veiksmams, laikantis Žaliojo susitarimo. Pasiūlyme taip pat atsižvelgiama į ES tarptautinius įsipareigojimus dėl saugių, švarių ir tvariai valdomų vandenynų.


Fondas prisidės prie švarių ir sveikų jūrų ir vandenynų. Iš jo bus remiamas pamestų žvejybos įrankių ir šiukšlių jūrose surinkimas. Plastiko atliekos vis labiau teršia vandenynus. Skaičiuojama, kad iki 2050 m. vandenynuose, pagal svorį, gali būti daugiau plastiko nei žuvų. Kova su plastiko tarša yra viena iš septynių sričių, kurias Komisija laiko itin svarbiomis norint įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslus ES iki 2050 m. Europos plastikų žiedinės ekonomikos strategija siekiama palaipsniui atsisakyti mikroplastikų naudojimo.