Europos infrastruktūros tinklų priemonė: ES parama projektams 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

EP nariai siekia atnaujinti Europos infrastruktūros tinklų priemonę, pagal kurią būtų modernizuojamas ES transportas, skaitmeniniai tinklai, 5G ryšio sistemos ir energetikos infrastruktūra.

©AdobeStock_monticellllo  

2021 m. liepos 6 d. EP priėmė atnaujintą Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) programą.

Ši 33,71 mlrd. eurų programa yra ilgalaikio ES 2021–2027 m. biudžeto dalis. Iš jos bus finansuojami projektai, susiję su transporto ir energetikos tinklų gerinimu, skaitmeninės paslaugomis ir interneto prieinamumu Europoje.

EP nariai nustatė, kad 60 proc. EITP biudžeto bus skiriama projektams, kurie padės pasiekti ES klimato tikslus, o 15 proc. energijos sektoriaus biudžeto bus skiriama tarpvalstybiniams atsinaujinančios energijos projektams.

Parama skirtingoms sritims

Europos infrastruktūros tinklų priemonė siekia suvienyti transporto, energetikos ir skaitmeninį sektorius. Kiekvieno iš šių sektorių biudžetas (einamosiomis kainomis) bus paskirstytas taip:

  • 25,81 mlrd. eurų transporto sektoriui;
  • 5,84 mlrd. eurų energijos sektoriui;
  • 2,07 mlrd. eurų skaitmeniniam sektoriui.

Tai skatins geležinkelių, kelių, vidaus vandens kelių ir jūrų infrastruktūrų sujungimą, plėtrą ir modernizavimą, taip pat užtikrins saugų ir patikimą judumą.

Prioritetas bus teikiamas tolesniam transeuropinių transporto tinklų (TEN-T) plėtojimui.

Naujoji programa taip pat užtikrins, kad pritaikius infrastruktūrą kariniam mobilumui ES pagerinti, ji galės būti naudojama tiek civiliniams, tiek kariniams poreikiams tenkinti. Kariniam mobilumui bus skirta 1,69 mlrd. eurų transporto biudžeto.

Lėšos taip pat bus naudojamos tarpvalstybiniams atsinaujinančiosios energijos gamybos projektams, išmetamo anglies dioksido pašalinimui pagal ES žaliąjį kursą ir ES klimato siekius bei užtikrinant tiekimo saugumą.

Visuotinė prieiga prie sparčių tinklų yra ekonomikos ir visuomenės skaitmeninės transformacijos pagrindas, o skaitmeninis junglumas yra lemiamas veiksnys siekiant užkirsti kelią ekonominėms, socialinėms ir teritorinėms atskirtims. Pirmenybė bus teikiama projektams, užtikrinantiems teritorinę aprėptį, įskaitant namų ūkius.

EITP istorija

EITP buvo įkurta 2014 m. siekiant sutelkti ES finansavimą skaitmeninės, transporto ir energijos sektorių infrastruktūros plėtrai.

Ši programa rėmė Baltijos šalių sinchronizaciją, Pirėnų pusiasalio integraciją, diversifikaciją Pietryčių Europoje ir Šiaurės jūrų (Šiaurės jūros, Airijos jūros, Lamanšo sąsiaurio, Baltijos jūros ir kaimyninių vandenų) tinklą.

EITP taip pat suteikia tarpvalstybinį sąveikumą tokiose srityse, kaip e. teisingumas, e. sveikata ir kibernetinis saugumas.

Nuo 2018 m. EITP rėmė iniciatyvą „WiFi4EU“, kurios tikslas – viešojo sektoriaus įstaigose visose ES šalyse, taip pat Norvegijoje ir Islandijoje, teikti nemokamą viešąjį belaidį internetą.

Įsigaliojus reglamentui, jis bus taikomas atgaline data nuo 2021 m. sausio 1 d.