Klimato kaita: miškai – į pagalbą šalinant anglies dvideginį iš atmosferos 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Miškai atlieka labai svarbų vaidmenį kovoje su klimato kaita. Europarlamentarai siekia, kad dėl jų naikinimo atsiradusios CO2 išlakos būtų kompensuojamos.

2018 m. balandžio 17 dieną europarlamentarai pritarė žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus (angl. LULUCF) įtraukimui į išmetamųjų dujų kiekio mažinimo pastangas. Skaitykite plačiau apie ES pastangas kovoje su klimato kaita.

ES miškai užima apie 159 mln. hektarų plotą arba 43,5 proc. Sąjungos teritorijos. Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Ispanijos ir Švedijos miškai sudaro daugiau nei 70 proc. visų ES miškų ploto.

Kodėl svarbūs miškai?


Miškai atlieka svarbias ekosistemų funkcijas – padeda stabdyti dirvos eroziją, yra vandens ciklo dalis, reguliuoja vietos klimatą ir saugo biologinę įvairovę. Miškai taip pat absorbuoja anglies dvideginį, todėl yra labai svarbūs kovoje su pasauline klimato kaita.

ES pastangos mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą


EP nariai nori padidinti ES natūralių anglies absorbentų kiekį, pavyzdžiui, atkuriant pelkes, apželdinant miškus ir stabdant miškų naikinimą. Tai lemtų dar didesnį ES išmetamų teršalų sumažinimą nei numatyti 55 proc. iki 2030 m.

Parlamentas nori, kad Komisija nustatytų valstybių narių žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus (angl. LULUCF) tikslus kas penkerius metus nuo 2035 m.

EP nariai taip pat siūlo suteikti valstybėms narėms daugiau lankstumo siekiant tikslų, jei jos nukentėjo nuo natūralių nelaimių, tokių kaip miškų gaisrai, kenkėjai ar audros.

Birželio 8 d. Europos Parlamentas balsavo ir pritarė dėl žemės naudojimo, žemės paskirties keitimo ir miškininkystės (LULUCF) sektorių reglamentuojančių taisyklių atnaujinimo.

Žemės naudojimo ir miškininkystės taisyklių peržiūra yra pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinys, kuriuo siekiama iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą bent 55 proc.

Kiti teisės aktai apima pasiūlymus dėl prekybos taršos leidimais, pastangų pasidalijimo tarp ES šalių, automobilių išmetamųjų teršalų, atsinaujinančios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo.

Sužinokite daugiau apie tai, ką daro ES, kad sušvelnintų klimato kaitą.

Kas yra LULUCF?


Žemės naudojimas, žemės naudojimo keitimas ir miškininkystė (angl. LULUCF) yra Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos sistemos kategorija.

Šis sektorius daugiausia apima miško ir žemės ūkio paskirties žemę. Jis ne tik išmeta šiltnamio efektą sukeliančias dujas, bet ir gali pašalinti CO2 iš atmosferos. Esami ir nauji miškai absorbuoja CO2, o išmetamieji teršalai atsiranda dėl žemės naudojimo, miškų naikinimo ir žemės ūkiui naudojamos žemės.