Klimato kaita: miškai – į pagalbą šalinant anglies dvideginį iš atmosferos 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Miškai atlieka labai svarbų vaidmenį kovoje su klimato kaita. Europarlamentarai siekia, kad dėl jų naikinimo atsiradusios CO2 išlakos būtų kompensuojamos.

2018 m. balandžio 17 dieną europarlamentarai pritarė žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus (angl. LULUCF) įtraukimui į išmetamųjų dujų kiekio mažinimo pastangas. Skaitykite plačiau apie ES pastangas kovoje su klimato kaita.

ES miškai ir miškingos vietovės užima apie 182 mln. hektarų plotą arba 43 proc. Sąjungos teritorijos. Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Ispanijos ir Švedijos miškai sudaro daugiau nei 70 proc. visų ES miškų ploto.


Kodėl svarbūs miškai?


Miškai atlieka svarbias ekosistemų funkcijas – padeda stabdyti dirvos eroziją, yra vandens ciklo dalis, reguliuoja vietos klimatą ir saugo biologinę įvairovę. Miškai taip pat absorbuoja anglies dvideginį, todėl yra labai svarbūs kovoje su pasauline klimato kaita.

Miškai mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.  

ES pastangos mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą


2018 m. vasario 6 dieną europarlamentarai pritarė apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reformai. Tai didžiausia tarptautinė anglies dioksido rinka ir svarbiausia ES politikos priemonė kovojant su klimato kaita. Ja apribojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kurį gali išmesti daug energijos suvartojančios pramonės įmonės, elektros energijos gamintojai ir oro transporto bendrovės.

Balandį EP nariai patvirtino privalomus kiekvienos ES šalies taršos mažinimo tikslus tose srityse, kurios nepatenka į ES prekybos taršos leidimais rinką. Tai apima žemės ūkį, transportą, taip pat pastatų ir atliekų sritis.

Be to, jie pritarė žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus (angl. LULUCF) įtraukimui į išmetamųjų dujų kiekio mažinimo pastangas, įpareigodami valstybes nares kompensuoti dėl miškų kirtimo atsiradusiuas CO2 išlakas pasodinant naują mišką arba pagerinant tvarų jų teritorijoje augančių miškų, pasėlių ir pievų tvarkymą.

Spalio 8 d. EP nariai balsavo dėl rezoliucijos, kurioje ragina ES miškų strategiją suderinti su Europos žaliuoju kursu siekiant prisitaikyti prie kintančio klimato, taip pat skatinti aplinkosauginį, socialinį ir ekonominį miškų tvarumą. Parlamentas ragina veiksmingai mažinti klimato kaitos poveikį miškams, taip pat skirti deramą finansavimą šios srities moksliniams tyrimams ir naujovėms.

Sužinokite daugiau apie tai, ką daro ES, kad sušvelnintų klimato kaitą.

Išmetamo CO2 kiekio kompensavimas  

Kas yra LULUCF?


Žemės naudojimas, žemės naudojimo keitimas ir miškininkystė (angl. LULUCF) yra Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos sistemos kategorija.

Šis sektorius daugiausia apima miško ir žemės ūkio paskirties žemę. Jis ne tik išmeta šiltnamio efektą sukeliančias dujas, bet ir gali pašalinti CO2 iš atmosferos. Esami ir nauji miškai absorbuoja CO2, o išmetamieji teršalai atsiranda dėl žemės naudojimo, miškų naikinimo ir žemės ūkiui naudojamos žemės.

Iš viso kasmet ES miškai absorbuoja 10,9 proc. ES išmetamo CO2 kiekio.