Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas: 2030 m. tikslai 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

ES pastangų pasidalijimo reglamentu nustatomi nacionaliniai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslai, norint nuo 2050 m. neišskirti į aplinką CO2.

Siekdama kovoti su klimato kaita, ES nustatė ambicingus tikslus, kad sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.

Kas yra pastangų pasidalijimas?


Dabar galiojančiu pastangų pasidalijimo reglamentu nustatyti privalomi metiniai nacionaliniai tikslai nuo 2013 m. iki 2020 m. Europos Parlamento pritarė jo atnaujinimui, kuriuo bus nustatyta, kiek mažiausiai valstybės narės turės prisidėti prie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo nuo 2021 m. iki 2030 m. Taip pat siekiama nustatyti metines išmetamų dujų kiekio kvotas bei pažangos vertinimo taisykles.

2023 m. kovo 14 d. Parlamentas balsavo už šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų iki 2030 m. pakėlimą nuo 30 proc. iki 40 proc., palyginti su 2005 m. lygiu.

Siūlomi nacionaliniai tikslai


Pirmą kartą visos ES šalys privalo sumažinti išmetamų ŠESD kiekį nuo 10 iki 50 proc. Nacionaliniai tikslai skiriasi priklausomai nuo kiekvienos šalies bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui ir ekonomiškumo. Be to, valstybės narės turės užtikrinti, kad jos neviršytų joms skirto metinio ŠESD kiekio.

ES valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslai (proc.)

Valstybė narė

Ankstesni 2030 m. tikslai palyginti su 2005 m. lygiu

Nauji 2030 m. tikslai palyginti su 2005 m. lygiu (Komisijos pasiūlymas)

Liuksemburgas

-40 %

-50 %

Švedija

-40 %

-50 %

Danija

-39 %

-50 %

Suomija

-39 %

-50 %

Vokietija

-38 %

-50 %

Prancūzija

-37 %

-47.5 %

Nyderlandai

-36 %

-48 %

Austrija

-36 %

-48 %

Belgija

-35 %

-47 %

Italija

-33 %

-43.7 %

Airija

-30 %

-42 %

Ispanija

-26 %

-37.7 %

Kipras

-24 %

-32 %

Malta

-19 %

-19 %

Portugalija

-17 %

-28.7 %

Graikija

-16 %

-22.7 %

Slovėnija

-15 %

-27 %

Čekija

-14 %

-26 %

Estija

-13 %

-24 %

Slovakija

-12 %

-22.7 %

Lietuva

-9 %

-21 %

Lenkija

-7 %

-17.7 %

Kroatija

-7 %

-16.7 %

Vengrija

-7 %

-18.7 %

Latvija

-6 %

-17 %

Rumunija

-2 %

-12.7 %

Bulgarija

0 %

-10 %

Šaltinis: Europos Komisija

Šalys turės ribotą lankstumą nustatydamos, kiek išmetamųjų teršalų jos gali sutaupyti nuo ankstesnių metų, pasiskolinti iš ateinančių metų arba kiek jos gali dalytis leidimais su kitomis ES šalimis.


Parlamento prašymu informacija apie nacionalinius veiksmus pagal pastangų pasidalijimo reglamentą bus paskelbta prieinama forma, siekiant užtikrinti valstybių narių atskaitomybę.


Prieš įsigaliojant taisyklėms, jas dar turi oficialiai patvirtinti ES šalys Taryboje.

Europos Parlamento nariai pritarė pastangų pasidalijimo reglamento atnaujinimui. © AP Images / ES–EP