Lėktuvų ir laivų išmetami teršalai: faktai ir skaičiai 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Tarptautinės aviacijos išmetamų teršalų kiekis per pastaruosius dešimtmečius išaugo daugiau nei dvigubai. Plačiau apie tai – infografike.

Nors tarptautinė aviacija ir laivyba išmeta mažiau kaip 3,5 proc. viso ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, tai buvo sparčiausiai augantys klimato kaitai įtaką turintys išmetamųjų teršalų šaltiniai.


Pagrindinės to priežastys – rekordinis transporto augimas, kurį lemia didėjantis keleivių skaičius ir prekybos apimtys. Šie sektoriai taip pat visai neseniai tapo pastangų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą tiek ES, tiek pasaulio mastu, šaltiniais.


Prieš prasidedant Madride vyksiančiai JT klimato kaitos konferencijai (COP25) EP priėmė rezoliuciją, kurioje pabrėžė, kad transporto sektorius, visų pirma aviacija ir laivyba, yra vienintelis, kuriame teršalų išlakos nuo 1990 m. padidėjo, o tai nesuderinama su ilgalaikiu tikslu pasiekti klimato neutralumą. Parlamentas ragina įtraukti tarptautinės laivybos ir aviacijos išmetamus teršalus į ES šalių taršos mažinimo įsipareigojimus.

Faktai ir skaičiai apie klimato kaitą Europoje

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos ES transporto sektoriuje  

Sparčiausiai augantys šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo šaltiniai


Tarptautinės aviacijos ir laivybos sektorių išmetami teršalai per pastaruosius du dešimtmečius išaugo atitinkamai 130 proc. ir 32 proc. Tai buvo greičiausias augimas visame transporto sektoriuje – vieninteliame sektoriuje, kuriame teršalų išmetimas nuo 1990 m. padidėjo.


Nepaisant to, kad pagerėjo degalų sąnaudos, tikėtina, kad iki 2050 m. lėktuvų išmetamų teršalų kiekis bus 7–10 kartų didesnis nei 1990 m., o laivų išmetamų teršalų kiekis padidės nuo 50 iki 250 proc.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo tendencijos pagal sektorius  

Oro ir jūrų eismas auga


Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iš aviacijos ir laivybos daugiausia lėmė transporto augimas. Nuo 1993 m. oro keleivių skaičius ES išaugo trigubai, o per pastaruosius du dešimtmečius ženkliai padidėjo ir tarptautinės jūrų prekybos apimtys.


Kylantys aplinkosaugos klausimai gali paskatinti daugiau žmonių atkreipti dėmesį į jų transporto rūšies paliekamus pėdsakus. Remiantis „Eurobarometro“ apklausa, šiuo metu į tai atsižvelgia tik vienas iš dešimties europiečių.


Sužinokite, kiek CO2 išskiria jūsų skrydis.

Lėktuvių keleivių skaičius Europos Sąjungoje  

Nuveikti darbai


ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema yra viena pagrindinių priemonių, skirtų mažinti pramonės išmetamą CO2 kiekį. Parlamentas siekia į šią sistemą įtraukti jūrų sektorių. Šiuo metu pagal ES ir pasaulines taisykles didelių laivų savininkai privalo pateikti informaciją apie jų laivų išmetamą CO2 kiekį ir degalų sąnaudas.


ES taip pat bendradarbiauja su Tarptautine civilinės aviacijos organizacija, norėdama įgyvendinti pasaulinę, rinkoje pagrįstą priemonę – „Corsia“. Pagal ją oro transporto bendrovės galėtų kompensuoti išmetamus teršalus investuodamos į ekologiškus projektus, pavyzdžiui, sodindamos medžius.

Kaip ES siekia veiksmingo, sąžiningo ir švaraus jūrų transporto?

 

Rugsėjo 16 d. Europos Parlamentas balsavo už tai, kad jūrų transportas būtų įtrauktas į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir būtų nustatyti privalomi reikalavimai laivybos įmonėms iki 2030 m. sumažinti išmetamą CO2 kiekį bent 40 proc.

2021 m. balandžio 27 d. EP pakartojo būtinybę gerokai sumažinti laivybos pramonės išmetamų teršalų kiekį ir įtraukti šią pramonę į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Parlamentas tikisi, kad tokios priemonės, kaip alternatyvių kurų naudojimas, Europos uostų automatizavimas, ribotas labiausiai aplinką teršiančių laivų įleidimas į ES uostus ir techniniai patobulinimai, padės laivybos sektoriui tapti švaresniu ir veiksmingesniu, siekiant neutralizuoti anglies dioksido poveikį.