EP remia Europos žaliąjį kursą ir siekia dar didesnių užmojų 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Investicijos į atsinaujinančią energetiką skirtos pasiekti neutralumą klimato srityje, taip pat sukurti naujų darbo vietų  

Europos Parlamentas (EP) palaiko Europos žaliąjį kursą ir ragina prisiimti ryžtingus konkrečius aplinkosaugos įsipareigojimus.

Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen paskelbtas Europos žaliasis kursas trečiadienį sulaukė stipraus europarlamentarų palaikymo. Priimtoje rezoliucijoje jie palankiai vertina ES planą iki 2050 m. tapti klimato požiūriu neutralia ir siūlo teisiškai įsipareigoti iki 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas sumažinti 55 proc. palyginti su 1990 m. lygiu (Europos Komisija siūlo 50-55 proc.). Jie taip pat norėtų nustatyti tarpinį tikslą iki 2040 m. Savo ruožtu Parlamentas ragina sukurti PPO reikalavimus atitinkantį pasaulinį anglies junginių ribų reguliavimo mechanizmą.

Visi sektoriai turi daugiau vartoti atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro, pažymi EP. Jo nariai pritaria ketinimui įtraukti jūrų transportą į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, taip pat mažinti aviacijai skirtų nemokamų taršos leidimų skaičių. Kartu siūloma dar labiau skatinti netaršių transporto priemonių naudojimą, plėsti elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą ir remti netaršaus viešojo transporto plėtrą miestuose. Savo ruožtu raginama didinti investicijas į ES geležinkelių tinklus, kad daugiau žmonių keliautų traukiniais.

EP įsitikinimu, svarbu iki 2021 m. birželio mėn. nustatyti didesnius atsinaujinančios energetikos tikslus šalių ir ES mastu bei energijos vartojimo efektyvumo siekius, taip pat persvarstyti kitus klimato ir energetikos sričių teisės aktus. Kartu europarlamentarai ragina „užtikrinti, kad tokie energijos ištekliai kaip gamtinės dujos būtų naudojami tik pereinamuoju laikotarpiu“. Jų nuomone, itin svarbu renovuoti esamus pastatus ir užtikrinti, kad pastatai beveik nevartotų energijos. EP ragina valstybes griežtai vykdyti pareigą renovuoti viešuosius pastatus, taip pat skatina naudoti daugiau medienos konstrukcijų ir ekologiškų statybinių medžiagų.

Norint, kad Sąjunga pasiektų žaliojo kurso tikslus, reikės sutelkti dideles viešąsias ir privačias investicijas, pažymi EP nariai. Jie remia plataus užmojo tvarių investicijų planą ir teisingą perėjimo mechanizmą, taip pat priduria, kad Žaliasis kursas turėtų sukurti ekonominių galimybių ir naujų darbo vietų. EP palankiai vertina pranešimą, kad jau šį kovą Komisija pateiks naują ES pramonės bei mažųjų ir vidutinių įmonių strategiją.

Europarlamentarai ragina naujoje ES biologinės įvairovės strategijoje iki 2030 m. numatyti privalomus konkrečius pavojingų pesticidų mažinimo tikslus, taip pat naują plataus užmojo ES miškų strategiją. Kartu europarlamentarai pažymi, jog ES bendroji žemės ūkio politika turėtų atitikti didesnius ES klimato ir biologinės įvairovės užmojus. Jie pritaria Komisijos ketinimui pasiūlyti oro, vandens ir dirvožemio nulinės taršos veiksmų planą, taip pat ragina stabdyti perteklinę žvejybą ir atkurti žuvų išteklius. Savo ruožtu siūloma ES mastu nustatyti tikslą iki 2030 m. perpus sumažinti maisto atliekų.

Rezoliucija buvo priimta 482 EP nariams balsavus už, 136 prieš ir 95 susilaikius.